Alueita ja politiikkaa koko Suomessa

01.04.2019

Suomenmaa kolumni 23.3.2019

Ennustaminen ja erityisesti tulevaisuuden ennustaminen tunnetusti vaikeaa. Olemassa olevilla tiedoilla voi päätyä monissa asioissa trendin omaiseen lopputulokseen. Tulevaisuudessa on se hyvä puoli, että siihen voi sekä päätöksillä että teoilla vaikuttaa.

Viimeisten viikkojen uutisvirrassa kerrottiin tietona se, että Suomessa on vain kolme kaupunkiseutua, jotka kehittyvät. Tämä uutinen pohjautuu olemassa oleviin kaikkien meidän käytettävissä oleviin ja analysoituihin tietoihin.

Suomi on maa, jossa julkisuuteen harvemmin mahtuu samastakaan asiasta muuta kuin yksi totuus kerrallaan. Ennusteilla on myös se vaikutus – ellei siis oikeasti toimita toisin – että ne alkavat toteuttaa itse itseään. Tällaisesta ei kukaan ota vastuuta.

Tosiasioiden tunnustaminen on tietenkin aina hyvä asia, mutta kuluva vaalikausi on osoittanut, että päätöksillä ja toimenpiteillä on mahdollista vaikuttaa siihen mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kukapa olisi uskonut, että suurin talouden kasvun este on työvoimapula. Tämän listan kärkisijoja pitävät Lappi, Kainuu ja Satakunta.

Näin vaalien alla, jos joskus on perusteltua kysyä, hyväksymmekö me Vapaavuorelaisen ajattelun vain (muutaman) kaupunkikeskuksen paremmasta tulevaisuudesta vai onko meillä vaihtoehtoja. Valtio ei voi eikä siitä saa tulla yhden tai muutaman kaupungin käsikassara.

Vastakkain asettelu on turhaa, mutta jos jo asennetasolla saatikka päätöksissä hyväksytään vain vahvojen vahvistaminen ja vieläpä erityisasema niin tämä ei ole oikein. Tarvitsemme huippututkimusta ja osaamisen keskittymiä, mutta meillä olevat esimerkit kertovat, ettei toimipisteiden karttaosoite tarvitse edes olla ruutukaava-alueilla.

Eriytymiskehitystä on nähtävissä niin maakuntien välillä kuin maakuntien sisälläkin. Vaikka vain ”rahareppujen” siirtämisen aika alkaakin olla ohi niin esim. osaamiseen ja koulutukseen panostamisen on tapahduttava koko Suomessa. Maakuntien ja alueiden vahvuuksia on vahvistettava. Teiden ja rautateiden ”verisuonien” on mahdollistettava niin ihmisten kuin tavarankin liikkuminen niin etelästä pohjoiseen kuin lännestä itäänkin. Tarvitsemme Infra Oy:n jonka kautta rahoitetaan pääväylästö vapauttaen budjettieurot perustienpitoon ja alemman asteisten teiden ylläpitoon.

Tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi käyvän ilmastonmuutoksen torjuntaankin on paras lääke yhtäältä siinä oleva osaaminen ja toisaalta meidän metsämme ja peltomme koko Suomessa. Luontomme ei jouda museoon vaan sitä voidaan hyödyntää niin läheltä tulevalla ruoalla kuin hiilinieluina sekä fossiilisten polttoaineiden korvaajina.

On asetettava realistiset ja selkeät tavoitteet sille millaisen Suomen haluamme. On laadittava toteutettavissa olevat keinot, joilla edesautetaan elämisen mahdollisuuksia niin kaupungeissa kuin maakunnissakin. Maakuntia on kuultava.

Keskusta haluaa koko Suomen, jossa ihmisillä on lähtökohtaisesti mahdollisuus elää ja tulla toimeen. Aluepolitiikka on mitä moderneinta yhteiskuntapolitiikka, eikä sen toteuttaminen ja toimeenpano saa antaa vauhtia trendeille. On tehtävä Suomen arvoisia tekoja.