Aika on kalleinta – lapselle

25.08.2018

25.8.2018 Juha Rehulan kolumni, Etelä-Suomen Sanomat.

Perheen arki on jatkuvaa palapelin rakentamista. Toisinaan palaset tippuvat pöydältä lattialle ja kokoaminen aloitetaan alusta. Toisinaan saadaan koottua niin sininen taivas kuin merikin sujuvasti ja ilman ongelmia.

Perhepolitiikalla on oma vaikutuksensa arjen sujumisessa. Niin perheiden palvelut tukiverkkoineen kuin perhe-etuudetkin muodostavat osansa niin tänään tässä ja nyt kuin tulevaisuuttakin suunniteltaessa.

Kuluvan vaalikauden painopiste perhepolitiikassa on perheiden palvelujärjestelmän ei vain kehittäminen vaan myös parantaminen. Neuvolat muuttuvat perhekeskuksiksi. Tavoitteena on monipuolinen ammattilaisten tuki eri tilanteisiin matalalla kynnyksellä tutussa paikassa. Yhteistyötä koulun, varhaiskasvatuksen ja sote-palveluiden yhteennivomisessa on lisätty ja monissa kunnissa on toimittu esimerkillisellä tavalla.

Kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden taloudelliseen tilanteeseen on tulossa ensivuodelle 80 euron lisäys. Alimpia äitiys- isyys ja vanhempainpäivärahoja nostetaan. Opiskelevien perheiden taloutta paransi viime syksynä tehty huoltajakorotus.

Toimeentulon ja palvelujen lisäksi kaiken keskiössä on aika. Miten erityisesti vanhemmilla ja muilla aikuisilla on aikaa lapselle. Perheiden valinnanmahdollisuus lastenhoidossa tulee säilyä. Perheiden moninaisuutta ei saa myöskään unohtaa.

Perhevapaiden muutos on välttämätöntä tehdä. Ensisijaisena ja tärkeimpänä tulee tällöin olla lapsen etu. Tulevien muutosten on oltava parannus lapsiperheille. Isien osallistumista lastenhoitoon on kannustettava keittiön pöydässä tehtäviä ratkaisuja arvostaen. Vanhempien vapaasti valittavissa olevaa sekä isille kiintiöityä kautta tulee pidentää. Perhevapaiden käyttöajan pidentäminen, yksinkertaisempi käyttökertojen jaksotus ja Osa-aikatyön mahdollistaminen ovat konkreettisia tapoja tehdä muutoksia – lisätä aikaa lapsille.

Kun perheen arkikaan ei ole ”kustannusneutraali” niin tuleva muutos, jossa on kyettävä lisäämään vanhempien aikaa lapsille saa maksaakin. Hyvä perhevapaauudistus – lisäajalla lapsille ja tasa-arvolla on hintalappu.

Maamme tarvitsee lapsistrategian. Keskustelu euroista ja palvelujen saatavuudesta ovat tärkeitä. Jotta tulevaisuuden päätöksen ja ratkaisut vievät kohti lapsiystävällisempää Suomea pitää tietää mihin ollaan menossa. On kyettävä asettamaan tavoitteet lapsimyönteisemmän maan rakentamisessa. Perheilläkin on oikeus tietää, mikä on suomalaisen perhepolitiikan suunta. Vaalikausi on liian lyhyt aika elämän tärkeimpien vuosien kohdalla.

Syntyvyyden laskulle ei ole olemassa yhtä eikä kahtakaan yksittäistä aiheuttajaa. Ihan vähäpätöinen merkitys ei kuitenkaan ole sillä, voiko tulevaisuuteen katsoa luottavaisin mieli – niin ajan kuin tuenkin osalta. Kategoriat: Ajankohtaisia tuntoja ja tunnelmia | Avainsanat: osa-aikatyö, perhepolitiikka, vanhempainpäiväraha