Tulkinnat olisi syytä pitää konditionaalissa. Rehula ärähti Helsingin Sanomien ennusteista

08.04.2019 - Uncategorized

Suomenmaa 8.4.2019

Varovaisuuden pitäisi koskea erityisesti niitä, jotka mielipidemittauksia tilaavat, julkaisevat ja tulkitsevat.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula närkästyi Helsingin Sanomien jutusta, jossa keskustan sanotaan menettävän paikkoja eri puolilla Suomea.

HS kokosi yhteen alueellisten gallupien ja mediassa tehtyjen arvioiden tuloksia, ja ennakoi niiden perusteella keskustalle synkkää lopputulosta eduskuntavaaleissa.

REHULA on tiedotteessaan sitä mieltä, että Helsingin Sanomat ei kaihda keinoja, kun lehti “tietää” vaalituloksen jo nyt.

Rehula muistuttaa, että vaalien alla julkaistavien mielipidemittausten tuloksiin kannattaa suhtautua varauksella loppuun saakka.

– Varovaisuuden pitäisi koskea erityisesti niitä, jotka mielipidemittauksia tilaavat, julkaisevat ja tulkitsevat. Helsingin Sanomat -nimistä kaupunkilehteä yleisesti hyväksytyt periaatteet eivät luetun perusteella rajoita, Rehula ihmettelee.

REHULAA ärsyttää erityisesti HS:n muotoilu, jonka mukaan keskusta menettää paikkojaan.

– Kaino toivomus: tulkinnat olisi syytä pitää konditionaalissa. Varsinkin, jos julkaisee gallupeista uutisen ns. poliittisesti puolueettomassa mediassa.

– Pieleen menemisen riski on jokseenkin suuri, kun vasta vähän yli 20 prosenttia äänioikeutetuista on antanut äänensä. Eikä niistäkään kai tiedetä poliittista jakaumaa. Vai tietääkö Helsingin Sanomat? Niin tai näin: Näiden vaalien yksi rimanalituksista luettiin tänään, Rehula lähettää terveisensä lehden toimitukseen.

KESKUSTAVÄELLE viesti on Rehulan mukaan selvä.

– Vahvojen Suomen äänitorvet ovat väkevät. Nyt tarvitaan yhteinen ponnistus koko Suomen puolesta. Vaalit ratkaistaan jokaisessa vaalipiirissä ääni kerrallaan.

Suomen arvoisia tekoja – Yhdessä toimien

05.04.2019 - Uncategorized

Suomenmaa 5.4.2019

               

Juuremme ovat syvällä suomalaisessa maaperässä. Latvamme ovat aina tavoitelleet tulevaisuuteen. Kasvumme pohjautuu arvoihimme, joissa ihmisyysaate ja heikomman puolesta puhuminen ja päätöksien tekeminen ovat ruisleipäämme.

Elämme arkea koko Suomessa. Hengitämme ilmaa yhdenvertaisina ja tasa-arvoisina asuinpaikastamme ja taustoistamme riippumatta. Olemme tavallisten ihmisten etujärjestö.

Keskusta on aina ollut ja tulee olemaan yhdessätekijä ja sovittelija. Ääri-ilmiöiden lisääntyessä kyky yhteistyöhön tulee korostumaan. Me olemme valmiit työhön, jossa vahvemman vallallakin on rajansa.

Taaksejäänyttä on arvioitava analyyttisesti ja nöyrästi. Neljän vuoden takaiset vaalilupauksemme sekä sen jälkeiset tekomme ovat nyt kaikkien arvioitavissa. Olemme kokeneet pettymyksiä, mutta myös niitä hetkiä, jotka asetettuina tavoitteina tuntuivat jopa mahdottomilta saavuttaa.

On syntynyt työtä ja työpaikkoja. Suurimpana kasvun esteenä on koko maassa osaavan työ voiman puute tämä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa – alueilla, joissa on totuttu ihan muunlaisiin kärkisijoihin.

Velaksi eläminen on loppunut. Perustat ovat kunnossa. Kasvun on kuuluttava kaikille. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämäntilanteeseen – kuten takuueläkkeen korotukseen 100 eurolla kuukaudessa – on nyt mahdollisuus.

Ylisukupolvisuuteen tulevaisuutta rakentavina lapset ja perheet pitää olla päätöksenteossa keskiössä. Perhevapaauudistus on toteutettava perheiden valinnanvapaus säilyttäen. Kotihoidon tukeen ei kosketa.

Suomi elää puusta ja pellosta. Ilmastonmuutoksen torjunnassa meillä on realistinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisumme.

Suomalainen maaseutu ja maatalous eivät ole ongelma vaan ratkaisu. Maanviljelijäkin on ansainnut palkan työstään.

Äänestäminen on toistaiseksi käytössä olevista vaikuttamistavoista paras mahdollinen. Äänestämättä jättäminen antaa vallan niille, jotka joka tapauksessa äänioikeuttaan käyttävät.

Emme saa antaa valtakirjaa vain niille, joiden korvat eivät kuule ja silmät eivät nää mitä on arki. Voimamme vaikuttaa asioihin ratkaistaan ääni kerrallaan. Tehdään se yhdessä. Koko Suomessa.

Juha Rehula varapuheenjohtaja

Alueita ja politiikkaa koko Suomessa

01.04.2019 - Uncategorized

Suomenmaa kolumni 23.3.2019

Ennustaminen ja erityisesti tulevaisuuden ennustaminen tunnetusti vaikeaa. Olemassa olevilla tiedoilla voi päätyä monissa asioissa trendin omaiseen lopputulokseen. Tulevaisuudessa on se hyvä puoli, että siihen voi sekä päätöksillä että teoilla vaikuttaa.

Viimeisten viikkojen uutisvirrassa kerrottiin tietona se, että Suomessa on vain kolme kaupunkiseutua, jotka kehittyvät. Tämä uutinen pohjautuu olemassa oleviin kaikkien meidän käytettävissä oleviin ja analysoituihin tietoihin.

Suomi on maa, jossa julkisuuteen harvemmin mahtuu samastakaan asiasta muuta kuin yksi totuus kerrallaan. Ennusteilla on myös se vaikutus – ellei siis oikeasti toimita toisin – että ne alkavat toteuttaa itse itseään. Tällaisesta ei kukaan ota vastuuta.

Tosiasioiden tunnustaminen on tietenkin aina hyvä asia, mutta kuluva vaalikausi on osoittanut, että päätöksillä ja toimenpiteillä on mahdollista vaikuttaa siihen mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kukapa olisi uskonut, että suurin talouden kasvun este on työvoimapula. Tämän listan kärkisijoja pitävät Lappi, Kainuu ja Satakunta.

Näin vaalien alla, jos joskus on perusteltua kysyä, hyväksymmekö me Vapaavuorelaisen ajattelun vain (muutaman) kaupunkikeskuksen paremmasta tulevaisuudesta vai onko meillä vaihtoehtoja. Valtio ei voi eikä siitä saa tulla yhden tai muutaman kaupungin käsikassara.

Vastakkain asettelu on turhaa, mutta jos jo asennetasolla saatikka päätöksissä hyväksytään vain vahvojen vahvistaminen ja vieläpä erityisasema niin tämä ei ole oikein. Tarvitsemme huippututkimusta ja osaamisen keskittymiä, mutta meillä olevat esimerkit kertovat, ettei toimipisteiden karttaosoite tarvitse edes olla ruutukaava-alueilla.

Eriytymiskehitystä on nähtävissä niin maakuntien välillä kuin maakuntien sisälläkin. Vaikka vain ”rahareppujen” siirtämisen aika alkaakin olla ohi niin esim. osaamiseen ja koulutukseen panostamisen on tapahduttava koko Suomessa. Maakuntien ja alueiden vahvuuksia on vahvistettava. Teiden ja rautateiden ”verisuonien” on mahdollistettava niin ihmisten kuin tavarankin liikkuminen niin etelästä pohjoiseen kuin lännestä itäänkin. Tarvitsemme Infra Oy:n jonka kautta rahoitetaan pääväylästö vapauttaen budjettieurot perustienpitoon ja alemman asteisten teiden ylläpitoon.

Tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi käyvän ilmastonmuutoksen torjuntaankin on paras lääke yhtäältä siinä oleva osaaminen ja toisaalta meidän metsämme ja peltomme koko Suomessa. Luontomme ei jouda museoon vaan sitä voidaan hyödyntää niin läheltä tulevalla ruoalla kuin hiilinieluina sekä fossiilisten polttoaineiden korvaajina.

On asetettava realistiset ja selkeät tavoitteet sille millaisen Suomen haluamme. On laadittava toteutettavissa olevat keinot, joilla edesautetaan elämisen mahdollisuuksia niin kaupungeissa kuin maakunnissakin. Maakuntia on kuultava.

Keskusta haluaa koko Suomen, jossa ihmisillä on lähtökohtaisesti mahdollisuus elää ja tulla toimeen. Aluepolitiikka on mitä moderneinta yhteiskuntapolitiikka, eikä sen toteuttaminen ja toimeenpano saa antaa vauhtia trendeille. On tehtävä Suomen arvoisia tekoja.