Hyvää kuutta vuotta

Kolumni Itä-Häme -lehdessä 18.1.2018

Tasavallan Presidenttiys on korkein tehtävä, johon 100 -vuotiaassa tasavallassa voi tulla valituksi. Suoralla kansanvaalilla tehtävän luonne kaikkien suomalaisten johtajana on vain korostunut.

Presidentillä on kaksi keskeistä tehtävää. Perustuslain mukaan tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Hän on myös puolustusvoimien ylipäällikkö. Sisäpolitiikassa ja osallistumisessa kotimaan politiikan valittu henkilö voi parhaimmillaan olla arvojohtaja ja tarvittaessa unilukkari.

Tammikuun lopun presidentinvaalit ovat tärkeä osa suomalaista demokratiaa. Tarvitsemme aidon vaalin jo kansanvallan näkökulmastakin.

Tarvitsemme kaksi kierrosta, jotta ehdokkaat läpivalaistaan. Tällöin heidän on lähes pakko vastata vaikeampiinkin kysymyksiin ilman sanojen pyörittämistä.

Äänestäminen on arvokas oikeus. Äänestäminen tuo tuloksen, josta ei ole valitusoikeutta.

Keskustan ehdokas Matti Vanhanen ylittää kirkkaasti presidentin viran pätevyysvaatimukset. Kokemus kahden hallituksen pääministerinä vuosina 2003-2010 antaa vahvan kokemuksen perustuslain vaatimasta yhteistoiminnasta ulkopolitiikan johtamisessa.

Tänään meitä kohtaavat uudenlaiset haasteet ulkopolitiikassa. Vanhanen on osoittanut kypsää harkintaa niiden käsittelyssä. Henkilökohtaiset ominaisuuden ”lehmänhermoisuudesta” lähtien mahdollistavat kyvyn kuunnella, tehdä johtopäätöksiä ja tarvittaessa tehdä päätöksiä myös kovien paineiden alla.

Esimerkiksi sopii Vanhasen ajatus Euroopan pakolaiskriisin juurisyihin puuttumisesta. Hänen mielestään kriisin ratkaisu vaatii itse asiassa mittavaa investointiohjelmaa Afrikkaan. Sitä kautta sinne syntyisi työpaikkoja niin, että nuorten ihmisten ei tarvitsisi lähteä hengenvaarallisille muuttomatkoille Välimeren yli Eurooppaan.

Presidentti vastaa puolustusvoimien ylipäällikkönä myös perinteisestä, asevoimaan perustuvan turvallisuuden ylläpidosta. Jokaisen ehdokkaan vaalijulisteen ja kuvan edessä on hyvä kysyä, uskoisitko ylipäällikön tehtävän tiukassa paikassa tälle henkilölle.

Vanhasen pätevyyttä korostaa vielä se, että hän on syvästi sisäistänyt kansanvaltaisen hallitustavan. Parlamentarismi on arvo, jonka vaaliminen on myös presidentin tehtävä. Roolien on oltava selvät. Sisäpolitiikka kuuluu eduskunnalle ja maan hallitukselle.

Monipuoluemaassa kansanvalta vaatii yhteistyön rakentamista yli puoluerajojen kansan vaaleissa ilmaiseman tahdon perusteella. Vanhasen hallituksissa keskustan kumppaneina ovat olleet niin SDP, kokoomus, RKP kuin vihreätkin. Vanhanen ei ole yksilösuorittaja vaan joukkuepelaaja.

Suomi tarvitsee nyt yhteistyötä rakentavia poliitikkoja kipeämmin kuin pitkiin aikoihin. Vanhanen rakentaa toiminnallaan koko kansakunnan eheyttä ja toimii koko Suomen puolesta.

 

Seuraavalle portaalle

Kolumni Etelä-Suomen Sanomat 6.1.2018 

Keskusta lupasi 2015 eduskuntavaalien alla laittaa Suomen kuntoon. Kerroimme ja ennakoimme vaikeiden päätösten tarpeen. Kerroimme mihin on varauduttava.

Velkaantumisen taittaminen ja uuden työn luominen ovat olleet ja ovat edelleen ykköstavoitteita. Tulevista vuosikymmenistä selviytyminen vaatii uudistuksia, jotka eivät ole aina mieluisia. Ilman valtion budjettiin tehtäviä menojen vähennyksiä ei olisi selviydytty.

Talous on kääntynyt kasvu-uralle. Olimme kaksi vuotta sitten Kreikan kanssa samassa sarjassa euromaiden viimeisenä. Tänään maamme talous kasvaa nopeinta tahtia Euroopassa.

Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet työpaikan. Verotuloja karttuu ennakoitua enemmän. Luottamus talouteen on vahvaa. Yritykset investoivat. Talouden pyörät pyörivät.

Kipeääkin on tehnyt. Eduskunnan äänestäessä säästöistä on useita kertoja pitänyt uskoa siihen, että tehdään oikeita asioista, oikeaan suuntaan.

Jakovaaralla ”pelottelu” on valtiovarainministeriön tehtävä – suoranainen velvollisuuskin. Tämän tulee kuitenkin tarkoittaa sitä, että talouskasvun myönteisistä vaikutuksista pääsevät osallisiksi myös ne, joiden toimeentulo on riippuvainen poliitikkojen ratkaisuista.

Eduskuntaan on valittu monta kansanedustaja rakentamattomien teiden vuoksi. Rakennettujen teiden vuoksi tuskin ketään. Elämme aikaa, jolloin varsinkin ns. myönteiset asiat ”ulosmitataan” niin ihmisten arjessa kuin meidän poliitikkojenkin keskuudessa useimmiten jo ennen kuin ne ovat toteutuneet.

Byrokratiaa on purettu ja yrittämisen edellytyksiä on parannettu. Verotuksen myönteiset muutokset, takuueläkkeen korotus tai varhaiskasvatusmaksujen aleneminen tuhansilta lapsiperheiltä eivät juuri kiitosta saa.

Tulevaisuus muuttuu vain päätöksillä ja teoilla. Historiasta tulee ottaa oppia, mutta muutokset olisi kyettävä tekemään tulevaisuutta varten. Suomi tarvitsee siirtymisen seuraavalle portaalle, jotta voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntamme perustat alati nopeammin muuttuvassa maailmassa.

Neljä vuotta on joidenkin mielestä liiankin pitkä aika. Ison laivan kääntämisessä tuo aika kuluu nopeasti. Ensi vuosikymmenelle on löydettävä uudet tavoitteet.

Työllisyysaste on nostettava 75 %:in. Työelämä vaatii edelleen uudistamista. Tarvitaan uusi sopimusyhteiskunta, jossa sopimalla ja luottamuksen lisäämisen ilmapiirissä paikallista sopimista on mahdollista lisätä. Velaksi elämisen on saatava loppumaan. Tarvitsemme rohkeaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

Keskustan tulee olemaan julkisten sote-palvelujen ykköspuolustaja. Haluamme kasvollisen suomalaisen yrittäjyyden palvelemaan yhteiskuntaan julkisen rinnalle. Ylikansalliset toimijat eivät tarvitse meidän tukeamme.

Osaaminen tulee olemaan menestyksemme perusta jatkossakin. Kouluttautumisen on oltava mahdollista lompakon paksuudesta riippumatta. Elinikäinen oppiminen on oltava mahdollista meille jokaiselle. Oppivelvollisuusiän pidentämiseen on oltava valmis.

Meidän on oltava vahvasti mukana eurooppalaisessa yhteistyössä. Huippuyritykset, kasvihuoneet ja mansikkamaat eivät pärjää ilman ETA-alueen ulkopuolista työvoimaa. Tarveharkintaa tulee lieventää.

Talouskasvun on oltava osallistavaa. On pidettävä kaikista huoli. Tarvitsemme uudenlaista sosiaaliturvaa, jossa työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen – oikeasti – onnistuu.

Turvallisuustilanteessamme suurin uhka on tällä hetkellä maamme rajojen sisäpuolella. Liian moni nuori – erityisesti poika syrjäytyy. Näiltä osin kannatan kollega Lauri Ihalaisen aloitetta lähteä erityisellä ohjelmalla liikkeelle vielä alkaneen vuoden aikana.

Ratkottavia asioita ja yhteiskunnallisia ongelmia riittää. Yksi onnistumisen tae on usko itseemme ja arvostus tekemällemme työlle.

Politiikka ja päätöksenteko ovat kestävyyslajeja. Yksittäisellä asialla tai ohikiitävällä hetkellä voi saada onnistumisen tunteen. Historian kulussa yksittäiset asiat vaipuvat unholaan. Todelliset onnistumiset mitataan hetken pistevoittojen tai tappioiden sijaan isoilla asioilla.

 

 

Itseemme uskoen, toisiimme luottaen – politiikka on kestävyyslaji

Kolumni Suomenmaa 15.12.2017

Keskusta lupasi 2015 eduskuntavaalien alla laittaa Suomen kuntoon. Kerroimme ja ennakoimme vaikeiden päätösten tarpeen. Kerroimme julki mihin on varauduttava.

Velkaantumisen taittaminen ja uuden työn luominen ovat olleet ja ovat edelleen ykköstavoitteita. Tulevista vuosikymmenistä selviytyminen vaatii uudistuksia, jotka eivät ole aina mieluisia, mutta niitä on tehtävä. Ilman suoria budjettisäästöjä ei selviydytä.

Talous on kääntynyt kasvu-uralle. Olimme kaksi vuotta sitten Kreikan kanssa samassa sarjassa euromaiden viimeisenä. Tänään maamme talous kasvaa nopeinta tahtia Euroopassa.

Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet työpaikan. Verotuloja karttuu ennakoitua enemmän. Luottamus talouteen on vahvaa. Yritykset investoivat. Talouden pyörät pyörivät.

Vaalikausi on edennyt siihen aikaan, jolloin on välttämätöntä muistuttaa itselleenkin, mitä aikanaan on luvattu ja mitä sen jälkeen on tehty ja tapahtunut. Meiltä keskustalaisilta kysytään nyt sekä sitkoa että kestävyyttä matkatessamme eteenpäin.

Samalla on kysyttävä itseltämme, osaammeko itse arvostaa tehtyä työtä? Näkyykö meistä päällepäin millainen muutos – myönteiseen suuntaan on tapahtunut.

Kipeääkin on tehnyt. Eduskunnan äänestäessä säästöistä on useita kertoja pitänyt uskoa siihen, että tehdään oikeita asioista, oikeaan suuntaan, jolla mahdollistetaan parempi tulevaisuus. Talouden peruspilareiden ollessa kunnossa on mahdollisuus parantaa niiden ihmisten asemaa, joiden omat voimat eivät riitä tai elämäntilanne eivät mahdollista palkkatuloa.

Eduskuntaan on valittu monta kansanedustaja rakentamattomien teiden vuoksi. Rakennettujen teiden vuoksi tuskin ketään. Elämme aikaa, jolloin varsinkin ns. myönteiset asiat ”ulosmitataan” niin ihmisten arjessa kuin meidän poliitikkojenkin keskuudessa useimmiten jo ennen kuin ne ovat toteutuneet.

Sen lisäksi, että niin tänään kuin matkalla tuleviin todellisiin kannatusmittauksiin galluppien sijaan on meidän keskustalaisten oman pinnan kestettävä. Uskottava omaan tekemiseemme. Samalla on tehtävä työtä päästäksemme seuraavalle askelmalle.

Puheenjohtaja Juha Sipilä linjasi puoluevaltuuston puheessaan, miten ja millä eväillä siirrymme saneerausvaiheesta kehittämiseen. Seuraavassa listaamani tavoitteet tulevat täsmentymään, tarkentumaan ja saamaan sisältöjä vielä moneen kertaan. Tarvitaan seuraavan laisia askelmerkkejä tulevaan.

Työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin. Uskomme suomalaiseen omistukseen. Tarvitaan uusi sopimusyhteiskunta, jossa sopimalla ja luottamuksen lisäämisen ilmapiirissä paikallista sopimista on mahdollista lisätä. Velaksi elämisen on saatava loppumaan. Tarvitsemme rohkeaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

Keskustan on oltava julkisten terveyspalvelujen ykköspuolustaja. Haluamme kasvollisen suomalaisen yrittäjyyden palvelemaan yhteiskuntaan julkisen rinnalle. Puolustetaan siis julkista ja yrittäjyyttä. Ylikansalliset toimijat eivät tarvitse meidän tukeamme.

On kirjoitettava rohkea sivistyspoliittinen ohjelma, joka perustuu elinikäisen oppimisen mahdollistamiseen. Keskustan pitää olla valmis oppivelvollisuusiän pidentämiseen.

Meidän on oltava vahvasti mukana eurooppalaisessa yhteistyössä. Huippuyritykset, kasvihuoneet ja mansikkamaat eivät pärjää ilman ETA-alueen ulkopuolista työvoimaa. Tarveharkintaa tulee lieventää.

Talouskasvun on oltava osallistavaa. On pidettävä kaikista huoli. Tarvitsemme uudenlaista sosiaaliturvaa, jossa työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen – oikeasti – onnistuu.

Ratkottavia asioita ja yhteiskunnallisia ongelmia riittää. Yksi onnistumisen tae on usko itseemme ja arvostus tekemällemme työlle.

Politiikka ja päätöksenteko ovat kestävyyslajeja. Yksittäisellä asialla tai ohikiitävällä hetkellä voi saada onnistumisen tunteen. Historian kulussa yksittäiset asiat vaipuvat unholaan. Todelliset onnistumiset mitataan hetken pistevoittojen tai tappioiden sijaan isoilla asioilla.

 

 

Politiikan ilmapuntarit

Monet yritykset ja talouselämä elävät kvartaaleittain. Kolmen kuukauden välein laaditaan arvioita ja tehdään johtopäätöksiä.

Politiikan ilmapuntareissa on kuukauden sykli. Edetään gallupista toiseen ja tehdään johtopäätöksiä.

Mielipidetiedustelut kertovat sen hetkisestä tilanteesta. Muutoksena aikaisempaan galluppien lukujen isotkit heilahdukset ovat olleet lisääntymään päin. Pidemmistä aikasarjoista on löydettävissä trendejä.

Keskustan mielipidemittauskannatuksessa ei ole seliteltävää. Luvut ovat olleet laskusuunnassa. Kilpailijamme ovat toki tyytyväisiä. Oma väki on huolestunut ja monet muistelevat muutaman vuoden takaisia tilanteita. Ovatpa ensimmäiset jo ehtineet soittamaan tuomiokelloa.

Lue loppuun

Perustuslakivaliokunta viitoitti soten jatkoaskeleet

30.6.2017 11.04  Blogit STM

Eduskunnan perustusvaliokunta antoi eilen torstaina lausuntonsa koskien sote- ja maakuntauudistusta. Ensinnäkin valiokunnan viesti oli, että se pitää erittäin tärkeinä maakunta- ja sote-esityksen sekä valinnanvapauslakiesityksen tavoitteita sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden vahvistamisesta, asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien edistämisestä ja palveluiden saatavuuden ja laadun parantamisesta.

Lausuntonsa mukaan valiokunta pitää tärkeänä niin ikään sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtämistä yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi, sekä suhtautuu myönteisesti asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien laajentamiseen.

Perustusvaliokunta kuitenkin katsoo, että hallituksen esitys ei nykymuodossaan turvaa kaikissa tilanteissa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille yhdenvertaisesti. Se nostaa esiin erityisesti kaksi kipukohtaa: maakunnan velvollisuuden yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä uuden valinnanvapausjärjestelmän käyttöönoton aikataulun.

Lue loppuun

Hyvinvointi ja terveys on yhteinen tehtävä

Kolumni ESS 10.6.2017

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuudessa maakuntien ja kuntien yhteinen tehtävä. Tätä silmällä pitäen hallituksella on käynnissä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä kärkihanke, joka luo käytäntöjä tulevaisuuden tarpeisiin sekä levittää jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja. Käytäntöjä on luotu poikkeuksellisen tiiviisti ja laajassa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Järjestöjen rooli hyvinvointi- ja terveystyössä on ollut vahva. Tämä vahva rooli säilyy myös tulevaisuudessa kuntien ja maakuntien rinnalla.

Hallituksen panostus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on kärkihankkeen myötä merkittävä. Siksi odotukset tuloksista ovat suuret. Yksittäiselle kansalaiselle eikä myöskään yhteiskunnalle ole arvoa sillä, että on hankkeita hankkeiden perään. Tarvitaan kestävä ja pysyvä toimintatapojen muutos. Siksi kärkihankkeen toiminnan painopiste on vahvasti paikallisella tasolla ja konkreettisessa tekemisessä. On todellinen mahdollisuus sille, että syntyy vaikuttavaa tulosta. Hallituksen tavoitteellisuutta korostaa myös syksyllä toteutettava aluekierros hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Lue loppuun

Soten peruskivet ovat nyt eduskunnassa

 Kolumni Itä-Häme 22.5.17 

Toissa viikolla eduskunnalle annettiin hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen myötä kaikki perussäädökset sote-muutoksesta ovat nyt eduskunnan käsiteltävänä. 

Ensimmäinen soten viidestä peruskivestä on vahva järjestäjä. Jatkossa maakunta hoitaa niin sote-palveluiden järjestämisen kuin rahoituksen. 

Toinen perusta on savotan alusta asti mukana ollut, Suomelle erityinen palvelujen integraatio niin sosiaali- ja peruspalvelujen kuin perus- ja erityistason välillä. Maakunta pitää huolen siitä, että palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi: että oikeaa hoitoa ja palvelua saa oikeaan aikaan. 

Kolmas perusta, valinnanvapaus, lisää asiakaslähtöisyyttä. Se vahvistaa ihmisen itsemääräämisoikeutta sekä valjastaa kilpailun palvelujen kehittämiseen.  Lue loppuun

Hallitusti muutokseen

Kolumni Suomenmaa
viikko 19

Eduskunnalle annetun hallituksen esityksen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa myötä kaikki perussäädökset sote-muutoksesta ovat nyt eduskunnan käsiteltävänä.

Ensimmäinen soten viidestä peruspilarista on vahva järjestäjä. Jatkossa maakunta hoitaa niin sote-palveluiden järjestämisen kuin rahoituksen.

Toinen perusta on savotan alusta asti mukana ollut palvelujen integraatio. Maakunta pitää huolen siitä, että palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi: että oikeaa hoitoa ja palvelua saa oikeaan aikaan.

Kolmas peruspilari, valinnanvapaus, lisää asiakaslähtöisyyttä. Se vahvistaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja perustason palveluja sekä valjastaa kilpailun palvelujen kehittämiseen. Lue loppuun

Valintaa ja vapautta

Kolumni
Mediuutiset vko 10

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lakikokonaisuus annettiin eduskunnalle. Paketissa säädetään tai muutetaan yhteensä 34 eri lakia, ja esitystekstiäkin on kertynyt tuhat sivua.

Olennaista on se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirretään 1.1.2019 alkaen kuntien vastuulta maakunnille. Tulevaisuudessa meillä on lähes 200 eri kunnallisen organisaation sijaan 18 sote-järjestämisestä vastuullista maakuntaa. Järjestäjien kantokyky vahvistuu ja rahoitus virtaviivaistuu. Käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan yhtenäistää. Muutos mahdollistaa yhdessä uudistuneen terveydenhuoltolain kanssa resurssien tehokkaamman hyödyntämisen, ammattilaisten joustavamman yhteistyön, nopeamman hoitoonpääsyn ja eriarvoistumisen pysäyttämisen palvelujen saatavuuden suhteen. Lue loppuun

Sote on nyt eduskunnan käsissä – alueillakin edettävä

Sosiaali- ja terveysministeriö 
Tiedote 32/2017

Rehula: Sote on nyt eduskunnan käsissä – alueillakin edettävä

Sote-muutoksen lakipohjan ja perusteiden kuntoon laittaminen on nyt eduskunnan käsissä, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula totesi tiistaina 7. maaliskuuta eduskunnan täysistunnossa.

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu maakuntien perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lakikokonaisuudesta eli sote- ja maakuntauudistuksen laeista.

”Viime kädessä muutos tehdään maakunnissa ja ruohonjuuritasolla. Laki antaa raamit muutokselle alueelliset erityispiirteet huomioiden”, ministeri Rehula sanoo. Lue loppuun