Eduskuntavaalit 2015

KeskustaValinnat_0348 

LÄMMIN KIITOS

Juha

PAINEISSA TESTATTU.     

Eduskuntatyö on pitkäjänteistä puurtamista. On osattava asiat, joihin haluaa vaikuttaa. On oltava sinnikäs. Luottamus ja sen vaaliminen on kaiken toiminnan peruskivi. Yhteistyökyky on välttämätöntä. On kyettävä näkemään pidemmälle – tulevaisuuteen.

Asiat ja ongelmat ovat ratkaisemista varten. Vaikeissakin tilanteissa on kyettävä päättämään. Tulevalla vaalikaudella tarvitaan ratkaisuhakuisia päätöksentekijöitä, joissa on sekä herkkyyttä että lujuutta.

* Ihmiselle arvokkain asia on terveys. Siitä on pidettävä myös itse huolta syömisellä ja liikkumisella. Tavoitteena tulee olla tunti liikuntaa jokaisen päivään.

* Uusien työpaikkojen syntyminen perustuu osaamiseen. Biotalous, puunjalostus, puhdas suomalainen ruoka ja cleantech ovat esimerkkejä toimialoista, joille on synnytettävissä 200 000 uutta työpaikkaa.

* Yrittäjyys vahvistuu teoilla. Byrokratian purkaminen ja lupaviidakon perkaaminen ovat välttämättömiä. Verotuksen on tuettava yrittämistä ja työtekemistä

* Suomalainen peruskoulu kelpaa malliksi maailmallekin. Jotta näin voi olla jatkossakin oppimisympäristöjen on uudistuttava

* Perheiden hyvinvoinnin on oltava ykkösasioiden joukossa. Hyvinvoivissa kodeissa kasvaa onnellinen Suomi.

* Omaishoidon tuen maksatus on siirrettävä Kelalle. Se takaa yhdenvertaisuuden. Takuueläkkeisiin tarvitaan tasokorotus.

* Sosiaaliturvan viidakko on selkiytettävä. Perustulokokeilu on keino muuttaa juhlapuheet työn, verotuksen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta käytäntöön

* Velkaantumiselle on saatava loppu. On tehtävä yhteiskuntasopimus, jolla luodaan ennakoitavuutta ja vakautta niin talouteen kuin työmarkkinoillekin. Tarvitaan johtajuutta!

* Turvallisuuspolitiikassamme sotilaallinen liittoutumattomuus ja itsenäinen puolustus on meille paras. Toimiessamme osana EU:ta meidän on silti huolehdittava kahdenvälisistä naapuruussuhteistamme

Niin ja tietenkin: SoTe-uudistus rahoitusratkaisuineen on vietävä maaliin!

PAINEISSA TESTATTU.