Perustuslakivaliokunta viitoitti soten jatkoaskeleet

30.6.2017 11.04  Blogit STM

Eduskunnan perustusvaliokunta antoi eilen torstaina lausuntonsa koskien sote- ja maakuntauudistusta. Ensinnäkin valiokunnan viesti oli, että se pitää erittäin tärkeinä maakunta- ja sote-esityksen sekä valinnanvapauslakiesityksen tavoitteita sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden vahvistamisesta, asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien edistämisestä ja palveluiden saatavuuden ja laadun parantamisesta.

Lausuntonsa mukaan valiokunta pitää tärkeänä niin ikään sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtämistä yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi, sekä suhtautuu myönteisesti asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien laajentamiseen.

Perustusvaliokunta kuitenkin katsoo, että hallituksen esitys ei nykymuodossaan turvaa kaikissa tilanteissa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille yhdenvertaisesti. Se nostaa esiin erityisesti kaksi kipukohtaa: maakunnan velvollisuuden yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä uuden valinnanvapausjärjestelmän käyttöönoton aikataulun.

Valiokunnan näkemys on, että perustuslaki edellyttää myös maakunnalta mahdollisuutta tuottaa itse palveluja, jotta julkisella vallalla on tosiasialliset mahdollisuudet turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa. Toisaalta valinnanvapausjärjestelmä tulee ottaa käyttöön hallitusti ja niin, että uudistuksen voimaantuloa porrastetaan.

Pallo on jälleen hallituksella. Perehdymme valiokunnan lausunnon yksityiskohtiin ja muodostamme sen pohjalta kokonaiskuvan, mitä konkreettisia muutoksia lausunto edellyttää. Tämän jälkeen hallitus pyrkii antamaan viivytyksettä täydentävän esityksen, jolla havaitut muutostarpeet korjataan.

Perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan kyseenalaista hallituksen esityksen keskeisiä perusteita.

On tärkeää huomata, että perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan kyseenalaista hallituksen esityksen keskeisiä perusteita: maakunnallista järjestämistä, rahoitusmallia tai valinnanvapauden laajentamista. Myöskään valinnanvapauden toteuttamisen keinoja eli sote-keskuksia, suunhoidon yksikköjä, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia valiokunta ei pidä lausunnossaan ongelmallisina.

Yhtiöittäminen ei ole välttämätöntä valinnanvapauden toteuttamiselle. Nyt etsimme keinot, jolla voidaan edetä suunnitellussa aikataulussa toista polkua avoimuus ja läpinäkyvyys varmistaen. Tämä on mahdollista, kun tahtoa löytyy.

Lainsäädännön ja sen toimeenpanon valmistelun tulee voida jatkua maakunnissa ja valtakunnallisesti keskeytyksettä.

Käsissämme on merkittävä uudistus. Lainsäädännön ja sen toimeenpanon valmistelun tulee voida jatkua maakunnissa ja valtakunnallisesti keskeytyksettä. Tähtäimenä ovat edelleen ensi vuoden tammikuussa pidettävät maakuntavaalit, vakaa muutoshallinto ja lainsäädännön astuminen voimaan vuoden 2019 alusta. Lähtökohtaisesti myös valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään eteenpäin suunnitellusti.

Kun tämä blogi julkistetaan, reformiministeriryhmä on parhaillaan työn äärellä käymässä läpi perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja tarvittavien korjausten valmistelua. Työ jatkuu hyvässä vuoropuhelussa eduskunnan kanssa.

Työtä riittää vielä minullekin soten parissa.

 

Omalta osaltani roolini muuttuu runsaan viikon kuluttua: maanantaina 10.7.2017 perhe- ja peruspalveluministeriksi nimitetään sovitun mukaisesti Annika Saarikko ja jatkan itse kansanedustajana. Olemme Annikan kanssa jo tähänkin asti toimineet koko hallituskauden työparina, joten sote-muutos ei vaihdoksesta häiriinny. Työtä riittää vielä minullekin soten parissa, vaikka hieman toisesta kulmasta. Kentällä tavataan.

Kiitos kuluneesta kahdesta vuodesta ja hyvää kesää itse kullekin!

Kommentointi on suljettu.