Hyvinvointi ja terveys on yhteinen tehtävä

Kolumni ESS 10.6.2017

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuudessa maakuntien ja kuntien yhteinen tehtävä. Tätä silmällä pitäen hallituksella on käynnissä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä kärkihanke, joka luo käytäntöjä tulevaisuuden tarpeisiin sekä levittää jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja. Käytäntöjä on luotu poikkeuksellisen tiiviisti ja laajassa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Järjestöjen rooli hyvinvointi- ja terveystyössä on ollut vahva. Tämä vahva rooli säilyy myös tulevaisuudessa kuntien ja maakuntien rinnalla.

Hallituksen panostus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on kärkihankkeen myötä merkittävä. Siksi odotukset tuloksista ovat suuret. Yksittäiselle kansalaiselle eikä myöskään yhteiskunnalle ole arvoa sillä, että on hankkeita hankkeiden perään. Tarvitaan kestävä ja pysyvä toimintatapojen muutos. Siksi kärkihankkeen toiminnan painopiste on vahvasti paikallisella tasolla ja konkreettisessa tekemisessä. On todellinen mahdollisuus sille, että syntyy vaikuttavaa tulosta. Hallituksen tavoitteellisuutta korostaa myös syksyllä toteutettava aluekierros hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa on tärkeä luoda kunnan, maakunnan ja järjestöjen yhteistyörakenteet ja ¬käytännöt. Toimiva esimerkki käytössä olevasta, poikkihallinnollisesta palveluketjusta on liikuntaneuvonnan palveluketju, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ottaa liikunnan puheeksi asiakkaan kanssa ja ohjaa hänet sopivien liikuntapalvelujen ja omatoimisen liikunnan pariin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on oltava riittävää osaamista liikunta- ja elintapaneuvonnan antamiseen ja myös ajantasainen tieto kunnan matalan kynnyksen liikuntapalveluista. Luotan myös, että sote-uudistuksen myötä ihmisten oma vastuu ja mahdollisuudet edistää omaa hyvinvointiaan ja terveyttään lisääntyvät.

Uudet kunnanvaltuustot aloittavat parhaillaan tehtävissään. Sote-uudistuksen myötä kunnan rooli hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuu. Tulevaisuuden kunnan keskeisimmäksi tehtäväksi nostetaan useimmiten elinvoiman kehittäminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tehtävänä yhtä tärkeä ja sitä paitsi täysin olennainen osa kunnan elinvoimaa ja houkuttelevuutta.

Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä on ollut havaittavissa pohdintaa siitä, onko kunnilla tulevaisuudessa todellisia kannusteita tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Minusta vastaus on kahdesta syystä vahvasti myönteinen. Ensinnäkin huolimatta siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tulevaisuudessa maakunnan vastuulla ja terveyshyöty kohdistuu sitä kautta taloudellisesti maakunnille, kyse on samoista kuntalaisista, samoista ihmisistä. Heidän hyvinvointinsa on oltava kaikkien päättäjien yhteinen tavoite. Toisekseen maakuntien ja kuntien yhteistyö on lakiin kirjoitettu velvoite.

Jokainen, joka haluaa olla muutoksentekijä, tarttuu tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden puolesta. Se on mitä tärkeintä työtä meidän kaikkien puolesta.

Kommentointi on suljettu.