Pitkäaikaistyöttömien osallistava sosiaaliturva on kokeilun arvoinen

Kolumni Etelä-Suomen Sanomat 4.3.2017 

Professori Heikki Hiilamon johtama työryhmä teki hiljattain esityksen osallistavan sosiaaliturvan mallista, osallistumistulosta. Avauksen ideana on uudistaa pitkäaikaistyöttömien tuki ja sosiaaliturva uuteen uskoon. Hiilamo ja kumppanit ovat tehneet ansiokasta työtä hallituksen toimeksiannon pohjalta. Esitetty malli on, tietyin reunaehdoin, kokeilemisen arvoinen. 

Pitkäaikaistyöttömyyden hoito ei Suomessa ole erinomaisella tolalla. Moni kokee itsensä järjestelmän heittopussiksi, jota kiusataan auttamisen sijaan. Tuettua työtä järjestyy pienissä pätkissä, eri työyhteisöissä ja -tehtävissä. Nykymalli ei huomioi riittävästi sitä, että vuosia turhaan työtä hakenut ihminen on usein väsynyt, henkisesti lannistunut ja työkyvyltään heikko. Hiilamon johdolla valmisteltu esitys voisi olla vastaus tähän ongelmaan. 

Osallistavasta sosiaaliturvasta olisi syytä käynnistää huolella valmisteltu kokeilu. Kokeilun valmisteluun tarvitaan mukaan sosiaalipolitiikan ammattilaisia ja myös työttömien edustajia. Kokeilemalla selviää, olisiko osallistumistulo toimiva keino kohti pitkäaikaistyöttömien aseman parantamista ja aikuisten syrjäytymisen tehokkaampaa torjumista. 

Työttömyyden haasteeseen on erilaisia tapoja suhtautua. Taustalla vaikuttavat muun muassa erilaiset ihmiskuvat ja arvot. Minä uskon, että jokainen haluaa olla aktiivinen ja osallinen. Pääsääntöisesti ihmiset eivät ole työttömiä omasta halustaan, vaan koska heille ei heidän pyrkimyksistään huolimatta löydy töitä. 

Tavoitteena politiikassa tulee olla luoda jokaiselle mahdollisuus osallisuuteen, oli tilanne työmarkkinoilla millainen tahansa. Kukaan ei saa jäädä yksin vaikeuksien kanssa. 

Pitkään jatkunut taantuma on vaikeuttanut tilannetta kasvattamalla työttömien ja osattomien määrää yhteiskunnassamme. Viime vaalikaudella työttömien määrä kasvoi yli sadallatuhannella. Nyt tämä suunta on kääntynyt. Tilastokeskuksen mukaan työllisten määrä on vuodessa noussut 34 000 työllisellä.

Työpaikkojen synty vähentää ajan mittaan myös pitkäaikaistyöttömyyttä. Mutta vaikka Suomeen syntyisi kuinka paljon työpaikkoja tahansa, on pitkäaikaistyöttömyys jossain määrin aina läsnä maassamme. Siksi työpaikkojen luomisen lisäksi on tehtävä uudistuksia pitkäaikaistyöttömien aseman parantamiseksi ja osallisuuden tukemiseksi. Tarvitaan uusia väyliä takaisin työmarkkinoille, ja uusia tapoja löytää jokaiselle sopiva osallisuuden muoto.

 Tätä taustaa vasten Keskusta on valmis kokeilemaan sellaista osallistavan sosiaaliturvan mallia, jonka tarkoituksena on mahdollistaa pitkäaikaistyöttömälle itselle sopivin tapa osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Tässä ei ole kyse vain työnvälityksestä, vaan ihmisten auttamisesta. Avuksi tarvitaan sosiaalityön ammattilaisia ja myös aktiivisuudesta palkitsevia taloudellisia kannustimia. Lähtökohtana on oltava ratkaisun hakeminen työttömän oman elämäntilanteen, taitojen ja toiveiden kautta. Jokaiselle on löydettävä luonteva väylä osallistua. 

Jotkut ovat epäilleet, että perustulokokeilu ja osallistava sosiaaliturva olisivat eri suuntaan vieviä avauksia. Itse näen, että osallistavan sosiaaliturvan malli voisi täydentää perustuloajatteluun nojaavaa perusturvaa. Kannustinloukkuja ja byrokratiaa vähentävä moderni perusturva voisi luontevasti saada jatkokseen pitkäaikaistyöttömiä osallistavan ratkaisun.

Kommentointi on suljettu.