Huolenpitolupauksesta on pidettävä kiinni

Kolumni Suomenmaa 3.2.2017

Suomen talous kasvaa vihdoin. Yhä useampi työtön on saanut työpaikan. Keskustalle on tärkeää nyt kaikin tavoin voimistaa käännettä parempaan.

Samalla on kuitenkin muistettava, että kaikilla suomalaisilla ei mene hyvin. Eriarvoistumisen torjumiseksi on tehtävä yhdessä kaikki voitava.

Meitä keskustalaisia tähän velvoittavat puolueemme arvot, kuten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä 110-vuotinen aatteellinen linjamme huolenpidosta. Yhdessä sovitun hallitusohjelmammekin tärkeimpiä tavoitteita on suomalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Suomalaisille antamamme huolenpitolupauksen lunastamiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutos ja maakuntauudistus on toteutettava. On mahdotonta ymmärtää SDP:n vaatimusta tehdyn työn palauttamisesta lähtöruutuun. Se vaarantaisi ihmisten lääkäriin pääsyn, hoidon ja hoivan, ja antaisi vähittäisen palvelujen rapautumisen jatkua.

Keskusta esitti jo yli neljä vuotta sitten ratkaisun, kotikunta-maakuntamallin, palvelujen turvaamiseksi tasa-arvoisesti kaikille suomalaisille koko maassa. Perusratkaisu on etenemässä. Eduskunta saa uudistukseen liittyvät hallituksen esitykset käsiteltäväkseen lähiviikkoina.

Edessä on kärjekäs keskustelu, jossa meidän keskustalaisten on syytä muistaa ja muistuttaa, miksi muutosta tarvitaan.

Tavoite on parantaa perusterveydenhuoltoa, nopeuttaa lääkärille pääsyä ja lopettaa ihmisten pompottelu luukulta toiselle. Palveluihin on luotava sujuvuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen välille, ja matalan kynnyksen palveluja pitää lisätä. Hoidon ja hoivan valinnanvapauden lisääminen on yksi väline tavoitteen saavuttamiseksi ja jonojen lyhentämiseksi. SDP:n yksityistämispelottelu aliarvioi suomalaisia.

Keskustalle oli hallitusneuvotteluissa tärkeää, että valtiontalouden tilanteesta huolimatta kunnilta ei leikata. Se olisi ollut pois ihmisten peruspalveluista, koulutuksesta ja terveydenhoidosta.

On hyvä, että hallitus on pystynyt tekemään myös parannuksia perusturvaan ja palveluihin, kuten korottamaan pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä. Satsaamme myös omais- ja perhehoitoon ja uudistamme lasten ja perheiden palveluja ennaltaehkäisevään suuntaan. Perustulokokeilu on merkittävä avaus sosiaaliturvan päivittämistä pohjustettaessa.

Huolenpitolupauksen lunastamiseksi tarvitsemmekin kokonaan uusia ratkaisuja ja pidemmän aikavälin näkemyksen.

Tätä varten ja talouden nykyisten raamien puitteissa Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on nimennyt asiantuntijaryhmän, jota johtaa professori Juho Saari. Työryhmä etsii keinoja pysäyttää yhteiskunnallista eriarvoistumista ja luoda edellytyksiä kaikkien pärjäämiselle yhteiskunnassa. Tavoite on erittäin tärkeä tässä ajassa, 100-vuotiaassa Suomessa.

Viime viikot ja kuukaudet ovat osoittaneet, että Suomen kuntoon laittaminen ei ole helppoa. Suunnan on kuitenkin oltava eteenpäin, jotta voimme pitää huolta kaikista suomalaisista ja koko Suomesta myös tulevaisuudessa. Pidetään tämä mielessä, kun nyt viikonloppuna kokoonnumme avaamaan kuntavaalikampanjamme.

Kommentointi on suljettu.