Nyt on suuren juhlan aika! Puhe Päijät-Hämeen Urheilugaalassa

Olemme kokoontuneet tänne upeaan Lahden Sibeliustaloon, jota kutsutaan myös Suomen puurakentamisen lippulaivaksi – viettämään vuoden 2017 Päijät-Hämeen Urheilugaalaa. Tänään juhlistamme vuoden 2016 suuria urheilutekoja ja Päijät-Hämeen maakunnan saavutuksia.

Täällä Sibeliustalolla palkittavat henkilöt ansaitsevat erityisen kiitoksen menestyksestään sekä tekemästään työstä koko suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin eteen. Meistä jokainen tietää, että palkittavien saavutusten taustalla on paljon työtä, harjoittelua ja pitkäjänteistä yrittämistä. Taustalla on varmasti myös muutamia epäonnistumisia ja uhrauksia, joita on tehty menestyksen eteen. On kuitenkin selvää, että ilman vahvaa yhteistä tekemistä, tahtoa ja intohimoa urheilua ja liikuntaa kohtaa, emme olisi täällä tänään kokemassa ja jakamassa näitä upeita menestyksen hetkiä.

Urheilussa ja liikunnassa on paljon positiivista voimaa. Urheilulla ja liikunnalla on monenlaisia myönteisiä merkityksiä meille suomalaisille. Olemme tunnetusti urheilukansa, joka seuraa ja kannustaa omia urheilijoitamme saaden innostavia elämyksiä. Tiedämme, että menestyvä urheilu vaatii hyvin paljon urheilijalta itseltään. Saatamme joskus unohtaa, että urheilijan taustalla toimii laaja ja moninainen joukko eri toimijoita – kuten urheiluseuratoimijoita, valmentajia, huoltajia, tuomareita, urheilun ja liikunnan olosuhdetyön tekijöitä sekä läheisiä ihmisiä. Jokaisella on oma tärkeä roolinsa urheilussa ja liikunnassa ja jokainen voi omalta osaltaan tukea ja mahdollistaa urheilussa menestymistä.

Urheilu- ja liikuntaseuratoimijoiden rooli yhteiskunnassamme on hyvin tärkeä. Lokakuussa julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä sektoritutkimus ”Piireistä verkkoihin – urheilun tekijät äänessä”, jossa kuvattiin urheilun roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa ilmeni, että urheiluseuratoiminnassa mukana olevat ovat varsin tyytyväisiä urheiluseuratoimintaan. Toiminta tarjoaa hyvin paljon erilaisia kokemuksia ja elämyksiä ja se sopii monenlaisille ihmisille. Urheilun kolmas sektori pystyy lisäksi monista paineista huolimatta vastaamaan hyvin yhteiskunnassamme tapahtuviin muutoksiin. Voidaan siis todeta, että urheiluihmiset ovat yhdessä yksi yhteiskunnan kantavista voimista.

Urheilu ja liikunta ovat täynnä suuria tunteita ja elämyksiä.  Suurien tunteiden ja elämysten lisäksi urheilun ja liikunnan tiedetään lisäävän myös yhteisöllisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia. Niiden merkitys onkin valtava erityisesti kasvaville lapsille ja nuorille, sillä urheilu ja liikunta vahvistavat lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja osallisuuden kokemusta. Mikä parasta: lapset ja nuoret oivaltavat urheilun ja liikunnan kautta, että jokainen on arvokas ja jokaista tarvitaan. Jokaiselle on oma paikkansa urheilun ja liikunnan parissa – elämä on joukkuepeliä!

Yhteiskunnassamme ja mediassa käydään tällä hetkellä hyvin paljon keskustelua lasten ja nuorten liikunnan vähyydestä ja polarisaatiosta. Meidän kaikkien tehtävänä on luoda yhdessä liikuntaan aktivoiva ympäristö ja mahdollistaa liikkuva lapsuus ja nuoruus jokaiselle. On myös tärkeää, että varmistamme sote- ja maakuntauudistuksen sekä urheilunjärjestökentän integraation yhteydessä, että yhteinen liikunta- ja urheilukulttuurimme on myös jatkossa laaja-alainen. Sitä kautta voimme lisätä liikettä, saamme uusia menestyviä urheilijoita sekä mikä tärkeintä; saamme hyvinvoivan ja terveen kansakunnan.

Monesti ihmetellään mistä tulee tuo vahva eetos urheilulle ja liikunnalle? Urheilu ja liikunta ovat perustuneet jo aikojen alussa vahvaan eettiseen pohjaan ja arvoihin, joita kuvaavat tänä päivänä muun muassa sanat ”reilu peli”, ”puhdas urheilu”, ”tasa-arvo” ja ”oikeudenmukaisuus”. Urheilussa korostuu kilpailullisuus ja tulosten saavuttaminen, kun taas liikunnassa vastinparina on ”yhdenvertaisuus” eli liikunnan mahdollistaminen jokaiselle. Urheilulla ja liikunnalla on siis vahva arvopohja ja niiden parissa tehtävää työtä arvostetaan yhteiskunnassamme hyvin paljon.

Täällä Päijät-Hämeen alueella toimitaan aktiivisesti niin lasten ja nuorten liikunnan, aikuisliikunnan kuin myös seuratoiminnan parissa. Toiminnan sisältöalueita ovat elinvoimainen seuratoiminta, liikkuva lapsuus, lisää liikettä nuorille ja aikuisille sekä menestyvä huippu-urheilu. Toiminta perustuu vahvoihin arvoihin. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry toimii alueellaan liikunta- ja urheilukulttuurin edistäjänä mahdollistamalla toiminnalla seuroja, kuntia ja muita toimijoita onnistumaan omissa tavoitteissaan. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kuuluu yli 200 jäsentä, joista noin 170 on urheiluseuroja. Maakunnan urheilu- ja liikuntatoiminta on siis hyvin aktiivista! Alueella toimivat seurat, joukkueet ja valmentajat ovat urheilijoiden ohella ne tahot, jotka tekevät urheilu- ja liikuntamenestyksen näkyväksi ja niiksi menestystarinoiksi, joita saamme tänään yhdessä juhlistaa.

Hyvä Päijät-Hämeen urheiluväki,

Nämä maakunnalliset urheilugaalat ovat hyvin merkittäviä paikalliselle ja maakunnalliselle urheilulle ja liikunnalle.

Tänään saamme nähdä lavalla suuren joukon urheilumenestyjiä. Palkittavat on valittu 16 kunnan alueelta: Asikkalasta, Hartolasta, Heinolasta, Hollolasta, Iitistä, Joutsasta, Kuhmoisista, Kärkölästä, Lahdesta, Lapinjärveltä, Loviisasta, Myrskylästä, Orimattilasta, Padasjoelta, Pertunmaalta ja Sysmästä. Palkittavien joukko on kattava. Mukana on niin menestyneitä urheilijoita, valmentajia, seuratoimijoita, joukkueita, liikuttajia kuin myös vaikuttajia. Jokainen palkittu on oman kategoriansa huippumenestyjä ja tärkeä esikuva lapsille, nuorille ja meille jokaiselle.

Voin kiistatta sanoa, että urheilu ja liikunta muodostavat yhden yhteiskunnan hyvinvoinnin kivijaloista. Urheilun, urheiluseuratoiminnan ja menestyvien urheilijoiden avulla pystymmekin yhdessä edistämään liikunnallista elämäntapaa sekä vahvistamaan myönteistä asennetta koko liikunta- ja urheilukulttuuria kohtaan. Te kaikki täällä läsnä olevat – palkittavien lisäksi – teette tärkeää työtä suomalaisen urheilun ja liikunnan eteen. Olette kuluneena vuonna olleet jälleen rakentamassa menestyvää urheilua ja liikuntaa maakunnassanne.

Esitän teille kaikille lämpimät kiitokseni tärkeästä panoksestanne. Näillä sanoilla julistan Päijät-Hämeen vuoden 2017 Urheilugaalan avatuksi. Nyt on palkintojen jaon ja juhlan aika!

Kohotetaan malja menneen vuoden urheilutekojen ja alkaneen juhlavuoden kunniaksi. Nauttikaa illasta!

Kommentointi on suljettu.