Valinnanvapaudella vahvistetaan perustason palveluja

Mediuutiset, kolumni
vko 50 / 2016

Ajoissa hoitoon pääsy ja ongelmien ennaltaehkäisy on tehokasta, kun katsotaan kaikkia kustannuksia. Ensisijaisesti tähän tarpeeseen – vahvistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja – on lähdetty rakentamaan laajaa asiakkaan valinnanvapautta.

Teemme Suomeen aivan omaa mallia valinnanvapauteen. Siihen liittyy sitoutuminen tuottajaan, ja tuottajan sitoutuminen palvelujen käyttäjään riittävän pitkäksi määräajaksi. Tämä on tärkeää kahdesta syystä: toisaalta tarvitaan vastuunkantoa ihmisestä kokonaisuutena. Pitkä asiakassuhde mahdollistaa omalääkäri-tyyppisen toiminnan, josta on hyviä kokemuksia. Sitoutumisen avulla voidaan hillitä tarpeetonta kustannusten kasvua, kun hoitavalla taholla on kokonaiskäsitys ihmisen tilanteesta. Toisaalta sitoutuminen tuo ennakoitavuutta toiminnan suunnitteluun tuottajan näkökulmasta.

Maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvän sosiaali- ja terveydenhuollon bruttokustannukset sisältäen nykyisen kuntien rahoituksen, valtionosuudet ja asiakasmaksut ovat noin 19 mrd. euroa. Tästä kokonaisuudesta laajan valinnanvapauden piiriin tulevien sosiaali- ja terveyskeskusten arvioitu liikevaihto on noin 2 mrd. euroa. Vaikka kustannukset ensin tuossa kahden miljardin potissa kasvaisivat, muu kokonaisuus ratkaisee. Julkisen järjestäjän ”portinvartijalla” pystytään hillitsemään kustannuksia tehokkaasti.

Esillä on ollut huoli siitä, miten käy integraation, eli niin sosiaali- ja terveyspuolen kuin perus- ja erityistason yhteistyön ja palveluketjujen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sujuva yhteistyö ja raja-aitojen madaltuminen on ollut suomalaisen sote-muutoksen ytimessä jo yli vuosikymmenen. Tämä tavoite ei ole muuttunut mihinkään.

Sujuviin palveluketjuihin on edellytykset myös lisääntyvän valinnanvapauden myötä. Muun muassa henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuus ja asiakasohjaus varmistavat niiden toteutumista. Ensiarvoisen tärkeää on, että tieto kulkee. Ilman toimivia tietojärjestelmiä ja vertailukelpoista laatujärjestelmää ei lopu asiakkaiden pompottelu eikä tule toimivaa valinnanvapausjärjestelmää.

Muutoksen myötä Suomeen muodostuvat aidot yksityisin varoin rahoitetut sote-palvelut ja puhtaasti julkisin varoin rahoitetut palvelut. Julkinen puoli pitää saada sellaiseen kuntoon, että se on jatkossakin riittävän vahva. Moni tukeutuu uudessakin mallissa siihen tuttuun ja turvalliseen terveysasemaansa.

Työtä on paljon. On tärkeää, että valinnanvapauteen siirrytään hyvällä valmistelulla. Mallin valmistelu on pitkällä. Uudet, sotesta järjestämis- ja rahoitusvastuussa olevat maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Kommentointi on suljettu.