Sotessa seuraavalle rastille – keskeiset tavoitteet ennallaan

Sosiaali- ja terveysministeriö 29.6.2016
Tiedote 109

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset julkistettiin keskiviikkona 29.6. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula muistuttaa, että keskeiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa ovat pysyneet jo pitkään samoina. Sosiaali- ja terveydenhuoltomme kustannusten kasvu on saatava taittumaan, ja ammattilaisia pitää saada ympäri maan sinne, jossa heitä tarvitaan. Palvelujen saatavuuden ja terveyden eriarvoistumisen kehitys pitää katkaista. Lue loppuun

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaketit valtakunnallisiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.6.2016 10.00
Tiedote 97/2016

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula haluaa 21 kokeilukäytössä ollutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupakettia valtakunnalliseen käyttöön. Rehulan mukaan yhteensä noin 2000 mittarista koostuvat palvelupaketit auttavat merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnissa ja seurannassa uudessa sote-järjestelmässä. Palvelupakettien hyödyt saadaan käyttöön luomalla Suomeen yhtenäinen tietovarasto.

– Koska palvelupakettijärjestelmän valtakunnallinen käyttöönotto osana uutta sote- ja maakuntauudistusta edellyttää mittavia suunnittelu- ja tietojärjestelmähankkeita, on päätös työn jatkamisesta tehtävä nyt, Rehula linjaa.

– Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää nyt kansallisen Palvelupaketti -raportointi- ja ohjausmallin käyttöönoton valmistelun osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Jatkotyö on luonteva osa ministeriöiden vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän työtä. Seuraavaksi on erityisen tärkeää määritellä uudet tietotarpeet sekä vaikuttavuuden ja laadun kuvaus osana palvelutuotannon resursointia ja kustannuksia, Rehula painottaa.

Palvelupakettien tavoite on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen liittyvää tiedon saatavuutta, raportointia ja vertailtavuutta. Tästä hyötyvät sekä asiakas että palvelun tuottaja.

Palvelupakettimallissa sosiaali- ja terveydenhoidon kustannukset ja asiakasmäärät esitetään yhdenmukaisesti. Palvelupaketteihin on pyritty kokoamaan muutamien asiakasryhmien palvelujen kustannukset ja asiakasmäärät riippumatta siitä, onko kyseessä perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto tai erikoissairaanhoito. Asiakasryhmiä ovat muun muassa vanhukset, lapset, nuoret, perheet, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaat.

– Palvelupaketit ovat ensisijaisesti sote-palveluja järjestävien ja tuottamisvastuussa olevien maakuntien työkalu. Sitä voidaan käyttää seurantaan ja tulosohjaukseen. Siten maakunta voi helposti seurata sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia, käyttöä, laatua ja vaikuttavuutta sekä uudistumiskykyä, koska näitä koskevat tiedot ovat raportoitavissa, Rehula huomauttaa.

Sitran johdolla tehty valmistelutyö ja vuonna 2015 aloitettujen palvelupakettikokeilujen arviointi julkistettiin 17. kesäkuuta. Pilottikuntia oli keväällä 2016 yhteensä 51, ja näissä kunnissa asukkaita oli yhteensä noin 900 000. Useampi kokeiluihin osallistunut kunta on ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa palvelupakettien kehittämistä.

Osa palvelupaketteihin ehdotettavista mittareista julkaistaan vasta myöhemmin tänä vuonna.

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus vaatii ohjausta ja yhteistyötä

Sosiaali- ja terveysministeriö 1.6.2016
Tiedote 81/2016

Sote-uudistuksen yhtenä kivijalkana on tiedon integraatio. Jotta tieto voi rakentua asiakkaan ympärille ja palveluketjut rakentua sujuviksi, erityisesti Kanta-palveluiden sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien on oltava yhteentoimivia, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula painotti 1.6.2016 järjestetyssä sairaanhoitopiirien ja suurten kuntien johtajatapaamisessa.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojärjestelmien yhteisten rajapintojen varmistamisessa tarvitaan kansallista ohjausta ja standardointi- ja tukitoiminnan riittävää resursointia. Olennaista on, että digitalisaation ja tietojärjestelmien ohjaaminen sekä toiminnan kehittäminen ovat samoissa käsissä ja niitä tarkastellaan yhdessä. Avoimien rajapintojen integraation varmistamisessa tarvitaan todennäköisesti myös yhteistä kansallista toimijaa, ministeri Rehula sanoi. Lue loppuun