Ikäihmisten palveluissa muutos on mahdollinen

Kolumni Suomenmaa 24.3.2016

Viime kuukausina olen saanut olla viemässä eteenpäin hallituksen ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa uusille urille vievää kärkihanketta. Kärkihanke on nyt tulossa toteutusvaiheeseen. Onnistuakseen se vaatii määrätietoista työtä.

Kärkihankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Jotta ne saavutetaan, on etsittävä yhtäältä nykykäytännöistä helmet ja levitettävä ne kaikkien ulottuville, toisaalta löydettävä uusia tapoja toimia. Jotta uudella tavalla tekeminen olisi mahdollista, on myös tehtävä uudelle tilaa ja hylättävä koko joukko vanhoja tapoja.  Lue loppuun

Puhe sairaanhoitajapäivillä 10.3.2016

Hyvät Sairaanhoitajapäivien osanottajat

Minulla on ilo tuoda valtiovallan tervehdys vuoden 2016 Sairaanhoitajapäiville. Päivien teema ”Tulevaisuuden eväät” on mitä ajankohtaisin myös siitä näkökulmasta, että käynnissä on mittava sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksen valmistelu.
Pääministeri Sipilän hallitus varautuu sotea uudistamalla tulevaisuuden haasteisiin.
Nämä haasteet liittyvät väestön ikärakenteen muutokseen, eriarvoistumiseen, digitalisaatioon sekä asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden integrointiin. Kaikki nämä tekijät muokkaavat toimintaympäristöämme ja asettavat uusia osaamisvaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille, johtajille, kouluttajille ja tutkijoille. Lue loppuun

Juhlapuhe 50. sotaveteraaniviikon avausjuhlassa

Kouvola 5.3.2016

Kunnioitetut sotaveteraanit, arvoisat juhlavieraat

On kunnia-asia saada tuoda valtioneuvoston jäsenenä tervehdykseni sotaveteraaniviikon avajaisjuhlaan ja samalla Sotaveteraanipiirin sekä Kouvolan Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlaan.

Vuosien vierimistä kuvastaa, että Sotaveteraaniliiton ja sen jäsenyhteisöjen viettämän Veteraaniviikon päätteeksi, maaliskuun 13. päivänä, tulee kuluneeksi 76 vuotta Talvisodan päättymisestä. Viikon ajoitus suuntaa ajatukset talvisodan henkeen, taisteluihin, menetyksiin ja kaiken koetun sodan merkitykseen. Viikon tilaisuuksissa on kiinnitetty 50 vuoden ajan huomiota veteraanityöhön ja sen ajankohtaisiin tavoitteisiin. Liitto jäsenyhteisöineen järjestää toimeliaasti tapahtumia ja edistää jä-sentensä etuuksien parantamista.

Rintamasotilastunnuksia myönnettiin aikanaan lähes 460 000 miehelle ja naisten rintamapalvelustunnuksia vajaalle 70 000 naiselle. Sotien aikana rintamalla palvelleita elää keskuudessamme noin 22 000 henkilöä, alkuperäisestä lukumäärästä enää reilut neljä prosenttia. Tämä joukko on kovaa ydintä, mutta selvää on, että ikä tuo mukanaan monenlaisia vaivoja ja arjen selviytymistä täytyy enenevässä määrin tukea niin yhteiskunnan kuin järjestöjenkin voimin. Lue loppuun

Juhlapuhe, Liperin terveyskeskuksen vihkiäiset

Liperin terveyskeskus 4.3.2016 klo 15.00

Hyvät kutsuvieraat ja terveyskeskuksen väki!

On mieluista minulle olla juhlimassa kanssanne terveyskeskuksenne vihkiäisiä. Perusterveydenhuolto on ollut ja tulee olemaan terveydenhuollon kivijalka, olkoon tulevaisuudessa nimi mikä tahansa. Jatkossa painopiste kuitenkin siirtyy yhä enemmän kohti kokonaisvaltaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, kuin myös varhaista apua ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Tässä tarvitaan tiedon kulkua ja ammattilaisten yhteistyötä.

Niin kuin olette huomanneet, elämme haasteellista aikaa, jossa tilanteet vaihtuvat hyvinkin nopeasti. Talous on huonossa jamassa, minkä takia hallituksen keskeiset toimet liittyvät kilpailukyvyn nostamiseen sekä työllisyyden ja talouden parantamiseen. Tilanteeseen tuo oman lisänsä maahanmuuttajien suuri määrä. Tästä huolimatta tulisi pystyä katsomaan myös pitkälle tulevaisuuteen, jotta kykenemme tekemään oikeita ja kauaskantoisia päätöksiä tässä ja nyt. Elämme muutosaikaa, jossa nyt tehtävillä ratkaisuilla on vaikutusta kansalaisten arkeen todennäköisesti jopa vuosikymmenten ajan. Lue loppuun

Yhteiskunta muuttuu, miten liikunta muuttuu sen mukana?

Seminaari kuntien johdolle ja päättäjille, Turku Logomo 1.3.2016

Sote- ja itsehallintouudistus sekä kuntien tehtävät – mihin liikunta asettuu?

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry – LiikU verkkosivuilla lukee: Liikunta on tärkeä osa kuntakenttää. En voisi olla tästä asiasta enempää samaa mieltä. Liikunta on tärkeä on kuntakenttää ja tulevaisuudessa sen tärkeys tulee vain korostumaan. Ilman toimivia ja jatkuvasti kehittyviä liikuntapalveluja ei yksikään kunta voi kuntalaistensa hyvinvoinnin edistämisen tehtävässä onnistua. Ja ilman kuntien onnistumista hyvinvoinnin edistämisen roolissaan ei myöskään sote-muutos voi onnistua.

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Meillä on olemassa vahvaa näyttöä siitä, että suunnitelmallinen ja aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on merkittävä keino hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua. Tärkeä onkin, kuinka kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mukaan lukien liikunta, jatkossa järjestetään. Lue loppuun