Moni asia muuttuu – parempaan

Kolumni Itä-Häme 4.1.2016

Elämme muutoksen aikaa. Kehityksessä olevat asiat kietoutuvat muutosten vyyhdiksi, joita on joskus vaikea hahmottaa. Taloustilanne luo oman varjonsa. Tästä huolimatta tulisi pystyä katsomaan myös pidemmälle tulevaisuuteen ja näkemään tuleva toimintaympäristö, jotta kykenemme tekemään oikeita ja kauaskantoisia päätöksiä.

Väestön ikääntyessä ja palveluntarpeen lisääntyessä pitää löytää yhä parempia keinoja ylläpitää ja hoitaa terveyttä ja toimintakykyä. Voimme ennaltaehkäistä sairauksia ja muita vaivoja, joiden hoitaminen joko lääketieteen keinoin tai toimintakykyä muuten erilaisin toimin tukien tulisi huomattavan kalliiksi. Lue loppuun