Digitalisaatio uudistaa palveluja

Kolumni Itä-Häme 18.12.2015

Tarjolla olevan tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Tarvitsemme sekä uusia välineitä että uutta asennetta tiedon hyödyntämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa digitalisaatio näkyy monin tavoin. Potilastietojärjestelmiä uudistetaan koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhdistäminen mahdollistaa tietojen entistä laajemman hyödyntämisen yli organisaatio- ja sektorirajojen, ja etäpalveluiden ja telelääketieteen käyttö lisääntyy. Ihmiset haluavat ja voivat yhä enemmän olla itse mukana hoidon eri vaiheissa ja tuottaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Lue loppuun