Digitalisaatio haastaa terveydenhuollon

Suomenmaa 3-sivu

Digitalisaatio on hallitusohjelmassa läpileikkaava teema, joka näkyy murrosvaiheena myös terveydenhuollossa.

Valtiovarainministeriön sivuilla digitalisaatio nähdään sekä toimintatapojen uudistamisena, sisäisten prosessien digitalisointina että palveluiden sähköistämisenä. Tärkeässä osassa on käyttäjä ja hänen tarpeensa.

Terveydenhuollossa digitalisaatio näkyy monin tavoin. Potilastietojärjestelmiä uudistetaan koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhdistäminen mahdollistaa tietojen entistä laajemman hyödyntämisen yli organisaatio- ja sektorirajojen, ja etäpalveluiden ja telelääketieteen käyttö lisääntyy. Lue loppuun