Tuomas Pöysti sote- ja aluehallintouudistusten projektijohtajaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö,  Valtiovarainministeriö 27.8.2015
Tiedote 139/2015

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti on nimetty sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun projektijohtajaksi ajalle 1.10.2015-31.9.2017. Valtioneuvosto päätti asiasta 27. elokuuta.

Uudistusten ripeäksi toteuttamiseksi asetetaan muutosprojekti ja valmistelevien ministeriöiden yhteinen projektijohtaja. Projektijohtaja johtaa alivaltiosihteerin nimikkeellä ammattijohtajana ministeriöiden yhteistä valmistelua.

Tarkoitus on, että projektijohtajan toimeksianto olisi kaikkiaan viiden vuoden pituinen. Ensimmäiset kaksi vuotta Pöysti toimii sosiaali- ja terveysministeriössä ja sen jälkeen hän toimisi valtiovarainministeriössä.

Pöysti on perehtynyt monipuolisesti vireillä oleviin uudistuksiin. Hän vastasi kesällä sote- ja aluehallintouudistusten selvityshenkilötyöryhmän vetämisestä. Valtioneuvoston controllerina ja tarkastusviraston pääjohtajan tehtävässä Pöysti on hankkinut laajan johtamiskokemuksen ja asiantuntijuuden julkistalouteen liittyvissä kysymyksissä. Pöysti on toiminut säännöllisesti perustuslakivaliokunnan asiantuntijana. Pöysti on oikeustieteen tohtori ja hänellä on laaja akateeminen ja kansainvälinen kokemus.

Asiantuntijaselvitys linjaa sote- ja aluehallintouudistusten valmistelua

Sosiaali- ja terveysministeriö,  Valtiovarainministeriö 14.8.2015
Tiedote 133/2015

Selvityshenkilöryhmä on tehnyt ehdotuksensa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, itsehallintoalueiden perustaminen ja aluehallintouudistus voidaan toteuttaa ja sovittaa yhteen mahdollisimman sujuvasti. Ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen teettivät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Selvityksessä todetaan, että kuntaa suuremmat itsehallintoalueet tulisi perustaa niin, että alueiden väestöpohja, sote-infrastruktuuri ja taloudellinen kantokyky riittävät kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Alueiden määräksi ehdotetaan 9–12

Aluejaon tulisi soveltua mahdollisimman laajasti myös muiden alueellisten tehtävien järjestämiseen. Selvityshenkilöiden mielestä muodostettavien itsehallintoalueiden sopiva määrä olisi 9–12. Hallituksen tulisi uudistuksen valmistelun alkuvaiheessa päättää itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta. Lue loppuun

Syö paremmin, liiku enemmän – elä kauemmin

Kolumni Suomenmaa 11.8.2015

Kuka päättää, mitä syömme ja miten usein liikumme? Tähän varmaan suurin osa vastaa, että minä ihan itse päätän. Elintavat ovat silti kansanterveyden tasolla asia, johon voidaan vaikuttaa erilaisilla päätöksillä – ja joilla on merkitystä isossa kuvassa paitsi yksilöiden omaan terveyteen, myös kansantalouteen.

Esimerkiksi ruoka- ja liikuntatottumukset päihteitten käytöstä puhumattakaan vaikuttavat niin sydänterveyteen kuin diabeteksen syntyyn. Liikkumattomuudelle on laskettu 1–2 miljardin hintalappu vuositasolla, diabeteksesta taas on arvioitu aiheutuvan hoitokuluina ja menetettynä työpanoksena yli prosentin tappio bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin kahta miljardia euroa. Mistään näpertelystä ei siis ole kyse, kun pohditaan, miten kansanterveyttä edistetään. Ihan ihmisen tasolta katsottuna hyvä syöminen ja riittävä liikunta tuovat jaksamista ja elämänlaatua, hyvää arkea. Ne tuovat myös pidempää elinikää. Se ei kansantaloudelle ole ongelma, kunhan elämme lisävuotemme mahdollisimman toimintakykyisinä. Lue loppuun