Sopimista, yhteistyötä ja johtajuutta

Suomenmaa 3-sivu

Ajanjaksojen päättyessä on tapana arvioida mennyttä ja pohtia tulevaa. Vuosi on vaihtumassa. Vaalikausi on päättymässä.

Taaksejäävää aikaa ei voi muuttaa. Tulevaisuus on rakennettava sen mukaisesti mitä on olemassa. Pelkillä puheilla eivät tekemättömät asiat muutu tehdyiksi tai tehdyt ratkaisut toisenlaisiksi vaihdu.

Kulunutta vuotta leimaa monilla tavoilla epävarmuus. Tuskin kukaan osasi uuden vuoden ennusteissaan arvioida tämän vuoden päättymistä ulkopoliittisesti näin epävarmassa tilanteessa mitä on tapahtumassa. Lue loppuun

Lapsiperheiden kotipalvelut ”äänen” päässä

Tiedote 12.12.2014

Keskustan lausuma sosiaalihuoltolakiin lapsiperheiden kotipalvelun resurssien lisäämisestä oli yhden äänen päässä mennä läpi eduskunnan perjantaisessa äänestyksessä. Ensimmäisessä äänestyksessä edustaja Anu Vehviläisen esitys oli tasan 95-95  hallituksen esityksen kanssa. Sitä seuranneessa lippuäänestyksessä hallituksen esitys voitti äärimmäisen täpärästi 97-95.

Keskustalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Anu Vehviläinen, Terhi Peltokorpi ja Juha Rehula jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseen joka sisälsi lausuman: Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa lasten kotipalveluun riittävät taloudelliset resurssit.

– Sosiaalihuoltolain uudistus tulee tarpeeseen, mutta lain tavoitteiden ja sisällön hyvä toteuttaminen riippuu olennaisesti siitä, että toimeenpanoon varataan riittävät taloudelliset resurssit. Hallituksen kehys- ja budjettipäätöksien mukaan näin ei tapahdu. Sosiaalihuoltolain mukaisesta lapsiperheille suunnattavasta kunnallisesta kotiavusta on huutava pula, edustajat sanovat.

– Ehkäisevään lastensuojelutyöhön on panostettava kiireesti. Paikallistasolla tämä tarkoittaa erityisesti lapsiperheiden kunnallisen kotiavun huomattavaa lisäämistä. Kannatettavaa on, että lapsen ja perheen tuen ja avun palvelutarpeen arviointia ei sidota lähtökohtaisesti lastensuojeluasiakkuuteen. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää kuitenkin, että kunnat järjestävät tarvittavat kotipalvelun ja perhetyön palvelut riittävässä laajuudessa ja valtio turvaa toiminnan rahoituksen.

Keskusta äänestytti myös omaishoidontuen siirtämisestä Kelan vastattavaksi, lastensuojelun työntekijöiden asiakasmäärän pienentämisestä sekä yksinelävien aseman parantamisesta. Nämä lausumaesitykset kaatuivat hallituspuolueiden edustajien voimin.

Ikäihmisten laitoshoidon vähentämisen kustannussäästö tavoitteiltaan epärealistinen

TIEDOTE

Keskustalaiset eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Anu Vehviläinen, Juha Rehula ja Terhi Peltokorpi pitävät hallituksen esitystä vanhuspalvelulain muuttamisesta lähtökohtaisesti tavoitteiltaan oikeana. Esityksen mukaan vanhustenhoidon painopistettä on tarkoitus siirtää laitoshoidosta kohti avohoitoa ja kotona asumista.  Edustajien mielestä hallituksen tavoite saada aikaiseksi 270 miljoonan euron kustannusten kasvun vähennys vuoteen 2017 mennessä tällä lainsäädännön muutoksella, on kuitenkin epärealistinen.

– Onko kunnilla riittävästi rahoitusta huolehtia laadukkaasta vanhustenhoidosta? Entä riittävätkö henkilöstöresurssit turvaamaan iäkkäiden hyvän hoidon, edustajat kysyvät. Lue loppuun