Yrittäjät mukaan työeläkepäätöksentekoon

Tiedote 23.10.2014

Keskusta esittää, että hallitus ryhtyy pikaisesti valmistelemaan työeläkevakuutusyhtiölakiin muutosta, jolla mahdollistetaan, että YEL-vakuutetut saavat edustajansa työeläkeyhtiöiden hallituksiin ja hallintoneuvostoihin. Keskustalaiset eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, Juha Rehula, Terhi Peltokorpi ja Anu Vehviläinen vaativat hallitusta toimimaan. Edustajat jättivät vastalauseen hallituksen esitykseen koskien työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamista.

– Nykyisellään työeläkeyhtiöiden hallituksissa ja hallintoneuvostoissa on TYEL-vakuutuksen piirissä olevien edustus. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustus hallinnossa tarkoittaa nykylain mukaan keskeisiä työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen edustusta. Voimassa oleva laki ei kuitenkaan mahdollista sitä, että työeläkeyhtiöiden päätöksentekijöiden joukossa olisivat myös YEL-järjestelmät edustajat, kansanedustajat sanovat.

YEL-vakuutuksia on jo yli 200 000. Keskustalaiset pitävät tärkeänä, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin pk-sektorin edustuksen turvaamiseksi eläkevakuutusyhtiöiden päätöksentekoon.

– Yksi osa valtiovallan yrittäjyysmyönteistä toimintaa on, että yrittäjien sananvaltaa lisätään heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Pk-sektorin merkitys Suomen tulevaisuuden kannalta on kaiken kaikkiaan suuri. Valtiovallan on määrätietoisesti tuettava pk-sektorin toimintaa kaikin muodoin, edustajat linjaavat.

Rehula, Peltokorpi ja Vehviläinen vaativat lisäksi, että mitä pikimmin on laadittava erillinen yrittäjyysohjelma ja otettava käyttöön Keskustan esittämät toimet yrittäjyyden edistämiseksi.

Kadonneen vokaalin etsintään

Suomi on ollut kolmen A:n maa. Mielellämme kerromme maailmalla, miten hoidamme asioitamme yhteistyössä ja sopimalla. Talouspolitiikan ja ylipäätänsä päätöksenteon ennakoitavuus on ollut ja toivon mukaan ovat jatkossakin vahvuuksiamme.

Yksi luottoluokittaja muutti arviotaan Suomen taloudesta. A vaihtui plussaksi. Muutos ei ole dramaattinen. Sitä ei pidä liioitella. Oireellinen se kyllä on.

Vaalikauden hallitukset ovat taivaltaneet kehyspäätöksistä budjettiin ja budjetista kehyspäätöksiin järjestäen kyllä tiedotustilaisuuksia siirtäen kuitenkin todellisuudessa tarvittavia ratkaisuja tulevaisuuteen. Toki hallituksen tehtävänä on vakuuttaa tekemiensä ratkaisujen oikeellisuutta olipa todellisuus sitten mitä tahansa. Lue loppuun

Lapsilisien leikkaus on peruttava

Kannanotto, Keskustan varapuheenjohtajat Juha Rehula ja Anu Vehviläinen:

Eduskunnan täysistunto kävi lähetekeskustelun hallituksen tekemästä lapsilisien leikkausesityksestä tiistai-iltana. Tukijoita näennäisesti yksimieliselle esitykselle ei keskustelussa juuri löytynyt. Erityisen kritiikin kohteena oli byrokratiaa lisäävä verotuksen kautta tehtäväksi aiottu kompensaatiomalli.

Keskustan mielestä lapsilisien leikkauspäätös on peruttava. Tämä olisi kaikkein helpoin ja yksinkertaisin tapa välttyä kaavaillun ratkaisun vaikutuksilta. Vaihtoehtoja tälle on olemassa. Lue loppuun