Aitoa yhteistyötä

Blogi Suomenmaan verkkouutiset 24.2.2014

Maamme yksi keskeisimmistä vahvuuksista läpi vuosikymmenten on ollut sopimisen perinne. Erilaisten hyvinkin erilaisten mielipiteiden yhteensovittaminen ollut viemässä eteenpäin tiukoissakin tilanteissa. Viimeimmäksi tehty työmarkkinasopu on hyvä esimerkki sopimisesta.

Meillä on ollut pitkä perinne parlamentaarisesta valmistelusta asioissa, jotka joko ovat koko kansakunnan kannalta merkittäviä tai ovat yli vaalikausien ulottuvia. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, vaalilainsäädäntö sekä kunnallishallinnon lainsäädäntöuudistukset on valmisteltu laajalla pohjalla. Näiltä osin kuluvan vaalikauden tapahtumat ovat tuoneet särön yhteisen sopimisen toimintatapaan.

Keskusta on koko vaalikauden ajan tarjonnut hallitukselle monissa eri tilanteissa yhteistyön kättä. Olemme olleet ja olemme edelleen valmiit keskustelemaan mahdollisten yhteisten sävelten löytämiseksi. Olemme olleet ja olemme yhteiseen tekemiseen valmiita avoimin mielin. Haluamme olla aidosti mukana. Lue loppuun

Suomea on uudistettava – tarvitaan päätöksiä

Kannanotto 12.2.2014

Keskusta on tähdentänyt jo pitkään, että Suomi tarvitsee määrätietoista uudistuspolitiikkaa. Uudistusten välttämättömyys on päällimmäinen asia myös keskiviikkona julkaistussa OECD:n Suomen tilannetta käsittelevässä maaraportissa.

Keskustan vaihtoehdossa Suomen talouden kuntoon saamiseksi on kolme pääosaa: kasvu ja uudet työpaikat, työurien pidentäminen sekä uudistukset kuntapalveluihin kotikunta-maakuntamallin pohjalta.

OECD:n raportti tukee Keskustan linjaa. Lue loppuun

Luottamuksen varaan voi rakentaa

Kolumni Itä-Häme 6.2.2014

Yhteiskuntamme toimii luottamuksen varassa. Ystävyyssuhteet tai parisuhde ovat suusanallisia yhteisiä sopimuksia. Työntekijän ja työnantajan välinen suhde, olemassa olevat säänökset esim. liikenteessä tai valtioiden väliset suhteet perustuvat kirjoitettuun sopimukseen sekä käytössä oleviin normistoihin, mutta viime kädessä aina on kyse luottamuksesta. Yhteistoiminnan perustat ovat jo horjuneet, mikäli sopimuksen yksityiskohtiin pitää palata tarkistaen sopimuksen tarkkoja kirjauksia.

Valtiollinen ja kunnallinen päätöksenteko pohjautuu luottamukseen. Äänestyspäätöstä tehtäessä annetaan luottamus ehdollaolevalle. On olemassa luottamus niin henkilöön kuin useinmiten edelleenkin myös ehdokkaan puolueeseen.

Luottamuksen perustoille on mahdollista rakentaa paljon sellaista, mitä ei tarvitse kirjoittaa näkyviin kun tiedetään että asioita yhteisesti toteutetaan ilman kirjallista sopimistakin. Luottamus joko vahvistuu tai heikkenee ilman, että yhteistä sopimusta muutetaan pilkkuakaan. Lue loppuun