Sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu

TIEDOTE 19.12.2013

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula sote-työryhmän esityksestä:

Sote-uudistuksen välttämättömyydestä ja sen tavoitteista eli perusterveydenhuollon kuntoon laittamisesta, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisten raja-aitojen poistamisesta, sosiaali- ja terveyspalvelujen laajemmista järjestämishartioista ja hallinnon yksinkertaistamisesta vallitsee laaja yksimielisyys.

Tänään peruspalveluministerille luovutetulla esityksellä sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rapautuminen jatkuu, hallinto monimutkaistuu ja rahoituksen uudistaminen hankaloituu. Lue loppuun

Kuntakenttä myrskynsilmässä

Kolumni 17.12.13 Itä-Häme

Kuntakentällä myllertää. Kuntarajoja ollaan piirtämässä uuteen asentoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisesta on tehty kuntarakenneuudistuksen väline. Valtion osallistumista kuntapalvelujen rahoittamiseen ollaan muuttamassa.

Muutokset ja uudistukset ovat välttämättömiä. Meidän on varauduttava tulevaisuuteen, jota ei tarvitse ennustaa – se on tiedossamme. Nykyisillä toimintatavoilla emme tule selviytymään näköpiirissämme olevasta tulevaisuudesta. Käytettävissämme olevat  luvut kertovat väestön ikärakenteen muuttumisesta, lähivuosikymmenten kansansairauksistamme ja taloudenkin perustat ovat arvioitavissamme vähintään vuosikymmeniksi. Lue loppuun

Perustat horjuvat

Blogi Suomenmaa 09.12.13

SUOMESSA on asumiseen pohjautuva sosiaaliturva. Etuuksia maksetaan syyperusteisesti esim. sairauteen, vanhemmuuteen tai työttömyyteen liittyen. Kunnat vastaavat asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka rahoitetaan merkittäviltä osiltaan verorahoitteisesti.

Liittyessämme Euroopan unionin jäseneksi yksi lupaus suomalaisille oli, että voimme säilyttää oman mallimme sosiaaliturvassa, eläkepolitiikassa ja tavassa järjestää palvelut. Tämä lupaus on lähtökohtaisesti edelleen voimassa.

Eurooppalainen malli on vakuutusperusteinen. Sosiaaliturva on pääsääntöisesti työhön perustuvaa. Poikkeuksena tähän ovat Pohjoismaat. Tanskalla ja Ruotsilla on kuitenkin omia painotuksiaan silloin, kun sosiaaliturvaamme ”testataan”. Lue loppuun

Keskusta haluaa lopettaa alkoholin mielikuvamainonnan

Tiedote 5.12.2013

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet Juha Rehula, Annika Saarikko ja Anu Vehviläinen:

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tänään hallituksen esityksen alkoholimainonnan rajoittamisesta. Keskusta jätti asiasta vastalauseen. Siihen yhtyivät myös perussuomalaisten edustajat valiokunnassa.

– Hallituksen esitys on oikeansuuntainen, mutta riittämätön. Olemme pettyneitä siihen, että hallituksen esitystä ei haluttu enää valiokuntakäsittelyssä muuttaa. Toisin kuin hallitus, olisimme halunneet lakiin mukaan alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamisen sekä mainonnan kiellon myös urheilu- ja yleisötapahtumiin, Rehula, Saarikko ja Vehviläinen toteavat.

Keskustalaiset muistuttavat, että alkoholimainonnan rajoittaminen on erittäin tärkeä toimi alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseksi ja erityisesti lasten ja nuorten alkoholinkäytön ehkäisemiseksi. Lue loppuun

Odotuksia ja pettymyksiä

Suomenmaa 3-sivu

Kataisen-Urpilaisen hallituksen yksi parasta ennen päivistä oli viime perjantaina. Kuluvan vuoden aikana näitä eräpäiviä on ollut aiemmin kaksi eli ns. kehysriihi keväällä ja budjettiriihi elokuun lopussa.

Hallituksen avaintoimijat ovat nostaneet kerta toisensa jälkeen itse itselleen riman korkeuteen, jonka ylittämistä ovat odottaneet niin luottoluokittajat maailmalla kuin tavalliset ihmiset arjessaan.

Valtion budjetin alijäämän kattaminen on oma savottansa.

Tiedossamme ja varmaa on, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä tulot eivät riitä menojen kattamiseen ellei kyetä tekemään päätöksiä kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Päätökset eivät ole helppoja joudutaanhan puuttumaan olemassa olevaan ja johonkin joka koetaan saavutetuksi.

Rakennepaketista oli lupa odottaa enemmän. Lue loppuun

Miksi hallitus ulkoistaa itsensä eläkepäätöksestä?

Tiedote 2.12.2013

Keskustan varapuheenjohtajat, kansanedustajat Juha Rehula ja Annika Saarikko hämmästelevät Kataisen hallituksen rakennepaketin moniselkoisia kirjauksia sosiaali- ja terveydenhuollon päätösten osalta. Valitettavana he myös pitävät paperin vähäistä antia työurien pidentämiseen. Erityisesti huomio kiinnittyy kauan kaivattuun eläkepäätökseen.

– Päätöskirjausten mukaan eläkeratkaisu jätetään pelkästään työmarkkinajärjestöjen käsiin. Miksi hallitus ulkoistaa itsensä tästä kestävyysvajeen ydinkysymyksestä? Onnistuakseen eläkeuudistuksessa keskeisessä roolissa ovat työmarkkinajärjestöt. On selvää, että vain sopimalla ja neuvottelemalla voidaan aikaansaada riittävät päätökset. Silti puoluepoliittiset päättäjät – eduskunta ja valtioneuvosto vastuullaan tarvittaisiin tähän isoon ratkaisuun ja sen valmisteluun mukaan. Ajatteleeko hallitus toisin?, Rehula ja Saarikko kysyvät. Lue loppuun