Keskustalla on ratkaisu

Suomenmaa 22.10.2013

Nykyisen sosiaali- ja terveydenhuoltomme perusta valettiin 1970-luvun alussa. Kansanterveyslakia säädettäessä asetettiin kansalliset tavoitteet, joiden toteuttaminen on ollut menestystarina.

Hyvin toimineet sosiaali- ja terveydenhuoltomme palvelut ovat nopeasti eriytymässä ja ainakin perusterveydenhoidon osalta myös rapautumassa. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat Suomessa huolestuttavalla tasolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen kansallisine tavoitteineen on välttämätöntä. Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos, palveluihin kohdistuvien odotusten ja vaatimusten kasvu, lääketieteen nopea kehittyminen sekä ennen kaikkea haasteet saada riittävästi ammattitaitoista työvoimaa ja käytettävissä olevien eurojen niukkuus aikaansaavat paineen aidon uudistuksen aikaansaamisesta.  Lue loppuun