Arvokkuutta, parempaa arkea ja desimaalinujakointia

Meillä on sukupolvien välinen lupaus: jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja turvalliseen ikääntymiseen. Ikäihmisten palvelujen tarve kasvaa. Niiden kysyntä monimuotoistuu. Suomella pitää olla kirkkaana määränpäänä ratkaisu, miten haasteeseen vastataan.

Pitkään odotetun vanhuspalvelulain tarkoitus ja tavoitteet ovat hyviä. Ihmisen on saatava asua ja elää kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Laitoshoitoa tulee olla tarjolla silloin kun ääketieteellisillä perusteilla se on välttämätöntä.

Kotona asumista on tuettava kotiin vietävillä palveluilla. Toimintakyvyn ylläpitäminen on keskiössä. Palvelusopimus pitää laatia ja siitä seuraavat päätökset tarvittavista palveluista pitää tehdä. Vastuuhoitaja pitää nimetä. Ammattitaitoa ja erilaista osaamista tulee vahvistaa. Kuntien tulee toimia nykyistä suunnitelmallisemmin. Vanhusneuvostoille tulee merkitys. Lue loppuun

On arvioinnin ja ehdotusten aika

Keskusta on kansanliike koko Suomessa. Olemme ihmisten puolue,  jolla on aina ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan oma asemamme ja roolimme yhteiskuntamme rakentajana. Olemme uudistajia, joilla on vuosien saatosta näyttöjä päätöksistä ja suunnannäyttämisestä vaikeinakin aikoina.

Meille on keskeistä aikaansaada ratkaisuja vaikeisiinkin kysymyksiin ja tilanteisiin. Onnistumme hyvinkin erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa silloin, kun käsittely on perusteellista ja ihmisten tuntoja aidosti kuuntelevaa ja kuulevaa. Lue loppuun

Vanhuspalvelulaissa yhä avoimia kysymyksiä

Hallitus kiisteli vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksesta pitkin kesää ja syksyä. Budjettiriihen kompromissina hallitus lopulta päätti, että ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta voidaan säätää vaalikauden lopulla asetuksella. Viime viikkoina lain sisältöä on käsitelty perusteellisesti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jolle myös perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa. Kuuma peruna eli henkilöstömitoitus putkahti viime metreillä uudelleen esiin. Perustuslakivaliokunta ilmoitti yksiselitteisesti ettei asetuksella voida säätää henkilöstömitoituksesta, vaan se vaatisi tarkan kirjauksen itse lakipykäliin.

On noloa koko hallitukselle, ettei se virkamiehineen osannut ennakoida asetuksen antamiseen liittyvää perustuslaillista ongelmaa. Vai eikö hallitus halunnut kuulla budjettiriihen tuoksinnassa virkamiesten varoittelua asiasta, kysyvät keskustan kansanedustajat Juha Rehula, Annika Saarikko ja Anu Vehviläinen. Lue loppuun