Hallitus kiusaa kuntapäättäjiä

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula sekä Keskustan kuntatyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Tölli vaativat hallituksen kuntauudistukseksi naamioidun pakonomaisen kuntakarttakohelluksen pysäyttämistä. Voimat tulee keskittää kuntarajoja olennaisempaan ja kiireellisempään asiaan: miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja rahoitetaan tulevaisuudessa.

– Tähän mennessä, runsaan vuoden aikana hallituksen ja siellä erityisesti kuntaministerin sekä peruspalveluministerin toimesta on saatu aikaan vain suurta sekaannusta ja hämmennystä. Onko tämä tarkoituskin? Lue loppuun

Uskottavuutta ja luotettavuutta vuosikymmeniksi

Voimassa oleva eläkelainsäädäntö pohjautuu useampaan periaatteeseen. Uskottavuus, luotettavuus, ennakoitavuus, yleinen hyväksyttävyys ja talouden vakaa kehitys takaavat eläkelupauksen pitämisen pitkälle seuraaville vuosikymmenille. Näiden tekijöiden toteutuminen on kaikkien toimijoiden vastuulla.

Talouden kehitykseen eläkejärjestelmän sisäisin keinoin on varsin vähän tehtävissä. Uskottavuuteen ja luotettavuuteen vaikutetaan sitäkin enemmän. Lue loppuun

Vanhuspalveluista onneton kyhäelmä, – Sdp:n desimaaliteatteri arvottomaan päätökseen

Suomalaisen vanhustenhoidon kiistattomia puutteita ei ratkaista sillä onnettomalla kyhäelmällä, joka tuli ulos sinipunahallituksen budjettiriihestä.

Farssiksi Sdp:n desimaaliteatterin takia muuttunut vanhuspalvelulain tekeminen koki täydellisen mahalaskun. Käytännössä hoitajamitoituksesta säätäminen siirretään seuraavan hallituksen tehtäväksi ja rahoitettavaksi ja vastuu ulkoistetaan kunnille.

On irvokasta, että Sdp:n puheenjohtaja Urpilainen vertaa vanhuspalvelulain toteuttamista historiallisiin kansanterveyslain ja peruskoulun säätämisiin. Tosi asiassa kauan odotettu laki vesittyy tavalla, joka jää poliittiseen historiaan kyynisen valta- ja puoluepoliittisen pelin huipentumana. Lue loppuun

Suomeen huostaanottojen vähentämisohjelma

Tutkimusten mukaan suomalaiset lapset ja nuoret uhkaavat jakaantua entistä jyrkemmin hyvin- ja pahoinvoiviin.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaita on lähes 80 000. Ongelmien kärjistyminen näkyy varsinkin suurena huostaanottojen määränä. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on lähes 18 000.

Suomeen tarvitaan kiireellisesti lasten huostaanottojen vähentämisohjelma. Samalla lastensuojelun painopistettä pitää siirtää huostaanotoista ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Keskusta esittää valtion ensi vuoden budjettiin korvamerkittyä rahaa lapsiperheiden kunnalliseen kotiapuun. Kotiapu olisi konkreettinen keino tukea perheitä ja se maksaisi itsensä takaisin vähentyneinä ongelmina. Lue loppuun

Rehula haluaa ihmisen terveyspolitiikan keskiöön

Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula varoittaa puolueita liiasta politikoinnista sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä koskevissa päätöksissä.

Terveys- ja talouspäivillä Oulussa puhunut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja kehotti katsomaan terveydenhuoltojärjestelmää palveluita tarvitsevan ihmisen näkökulmasta.

– Pitää päättää teemmekö me ihmisille terveyttä ja hyvinvointia vai aluepolitiikkaa, Rehula linjasi puheenvuorossaan.

Hänen mielestään ikääntyvän väestön, henkilökunnan riittävyyden ja tiukan talouden kanssa kamppaileva Suomen terveydenhuoltojärjestelmä tarvitsee kokonaisuudistuksen. Lue loppuun

Keskusta haluaa varoja omaishoidon tukeen

Keskusta ihmettelee vanhustenhuoltolain henkilöstömitoituksista käytävää keskustelua. Puolueen varapuheenjohtaja Juha Rehula sanoo peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd.) esityksen sitovista mitoituksista keittäneen sopan, jossa kukaan ei tiedä mitä on tulossa.

Oppositiopuolue keskustan mukaan vanhuspalvelulaki on säädettävä pikaisesti ja sen lähtökohtana pitäisi olla, että ihmisiä hoidettaisiin mahdollisuuksien mukaisesti kotona.

Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula muistuttaa, että tämä oli myös lakia valmistelleen työryhmän näkemys. Laitoshoidon mitoitukset pitäisi Rehulan mukaan ottaa käyttöön vasta, jos tavoitteet eivät muuten toteudu. Lue loppuun

Vanhukset sinipunapelin nappuloina

Keskustan mielestä on suorastaan noloa, että vanhuspalvelulaista on syntynyt valta- ja puoluepoliittisen pelin nappula.

Vanhustenhoidon ongelmat ovat kiistattomat. Etenkin vanhusten laitoshoidossa on pahoja puutteita ja niitä on korjattava.

– Ongelmien ratkaisemisessa päävastuu on maan hallituksella, keskustan varapuheenjohtajat Annika Saarikko ja Juha Rehula muistuttavat.

Saarikon mielestä vakava asia on viime päivinä jäänyt kokoomukselta ja sosialidemokraateilta valta- ja puoluepolitiikan jalkoihin.

– On suorastaan noloa, että asiasta vastuulliset hallituksen poliitikot mittelevät mekaanisesta mitoituksesta eivätkä osaa vastata, miten ikääntyvän Suomen suuri haaste hoidetaan. Lue loppuun

Budjettiesityksessä vahva kikkailun maku

Keskustan varapuheenjohtajan mielestä keskustelu vanhuspalvelujen henkilömitoituksen säätämisestä laintasolle on saamassa farssin piirteitä.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula suomii kovin sanoin budjettiesitystä. Rehulan mielestä hallitus asettaa vastakkain lapsiperheet, sairastavat ja ikääntyvän väestön.

– Perusturvaetuuksien indeksikorotukset tehdään, mutta miksi lapsiperheille jätetään kulutusmenojen kasvun muutos kompensoimatta, Rehula ihmettelee.

Hänen mielestään budjettiesityksessä on vahva kikkailun maku – menoleikkaukset yritetään saada näyttämään jopa nykytilanteen parantumisena. Lue loppuun

Aidon vaikuttamisen aika – lähellä

Onko koulutie turvallinen? Millaiset ryhmäkoot ovat oman lapseni päiväkodissa? Pääsenkö lääkäriin silloin, kun tilanne niin vaatii? Saako äitini tai isäni riittävästi hoivaa?

Vaikka usein väitetään, että asiat ja poliittinen päätöksenteko eivät ihmisiä kiinnosta, niin tilanne varmuudella muuttuu, kun tullaan lähelle omaa arkea ja elämää. Kun asiat ovat riittävän läheisiä, ollaan valmiita tekemään työtä sen puolesta, että lähellä olevat asiat ovat mahdollisimman hyvällä tasolla.

Kunnallisvaaleissa on kyse lähellä olevista asioista. Kyse on oman kylän tai oman kaupunginosan tulevaisuudesta. Ollaan valitsemassa tuttuja ihmisiä päättämään ja ratkomaan arjen kysymyksiä.

Maan hallituksen kuntakarttaharjoituksessa on useampi valuvika. Paikallisia toimijoita on kuultu ja on tarkoitus kuulla. Todellisuus on karu – on kuultu, mutta ei ole kuunneltu.

Kun pitäisi keskittyä siihen, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja rahoitetaan, pääsääntöisesti keskitytään moittimaan niin kunnallisia päättäjiä kuin kovan työpaineen alla työtään tekeviä työntekijöitä siitä, mitä monien vuosien myllerryksissä on saatu aikaan.

Syyttömien syyttämisestä pitää päästä eroon. Yhtään lisähämmennystä ei tarvita.

Kun pitäisi tosissaan miettiä, miten ihmisten vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin oikeasti parantaa ja lisätä, ministerit ajavat pakolla alas yhtä suomalaisen yhteiskunnan arvokkaimmista asioista – oikeutta päättää itsehallinnolla asioistaan. Missä ovat hallituksen avaukset paikallisen tason vaikuttamisen lisäämisestä?

Juhlapuheet eivät riitä. Tarvitaan todellisia konkreettisia esityksiä.

Lähidemokratian tulee olla aitoa. Keskustelukerhot vailla todellista valtaa voivat pahimmallaan vain etäännyttää ihmisiä päätöksenteosta. Hallintorakenteita piirtämällä tilanne voidaan saada näyttämään kelvolliselta käytännön ollessa jotain ihan muuta.

Kansalliset tavoitteet vaalikautta pidemmälle

Viisasten miesten ja naisten ryhmä töihin

Hallituksen tulee käynnistää viipymättä kansallinen terveydenhuollon pelastusohjelma. Valmistelun tulee tapahtua parhaan mahdollisen asiantuntijuuden varassa. Viisaiden naisten ja miesten ryhmälle tulee antaa pelkistetty toimeksianto ja valtuudet parhaan mahdollisen esityksen aikaansaamiseksi ja aikatauluttamiseksi. Tämä työ tulee saada liikkeelle ennemmin kuin tarvitsemme kriisiryhmää tekemään sitä mitä on välttämätöntä tehdä. Aikaa vielä on, muttei yhtään hukattavaksi.

Ihmiselle tärkein asia on terveys. Tilanteissa missä apua tarvitaan, ensimmäinen kysymys on, miten hän palvelut saa?

Vastuussa olevien päätöksentekijöiden tehtävänä on huolehtia siitä, että palvelut ovat niitä tarvittaessa saatavilla. Olemme tilanteessa, missä terveydenhuollon palvelut ovat rapautumassa. Tarvitaan kokonaisnäkemystä tulevaisuudesta. Tarvitaan päätöksiä.

Hallitus luottaa kuntakarttaharjoitukseensa yrittäessään turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tavoite on oikea. Keinot ovat täysin väärät ja nykymeno on aiheuttamassa vain lisää ongelmia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on nähtävä kokonaisuutena, jossa on kyse sekä palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta, että myös toiminnallisesta kehittämisestä ja esimerkiksi lääkkeistä osana terveydenhuoltoamme. Olemme tilanteessa missä yhden osan laastaroimisella ei kyetä ratkaisemaan olennaisinta kysymystä. Miten tässä maassa järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevien vuosikymmenien aikana.

Kyse on yli vaalikauden ulottuvasta uudistuksesta, jossa on kyettävä yhteen sovittamaan niin taloudellisia kuin monia muitakin toisistaan hyvinkin erilaisia näkemyksiä ja tekijöitä. Tilkkutäkin paikkaamisella emme tule onnistumaan. Yksittäisiä asioita pitää muuttaa ja korjata, mutta ne tulee kyetä tekemään niin, että kokonaisuus vahvistuu.

On asetettava kansalliset tavoitteet. Miten mahdollistamme kotona asumisen mahdollisimman pitkään? Miten oikeasti kykenemme huolehtimaan ennalta ehkäisevästä työstä? Keskiössä on oltava se miten henkilö saa tarvitsemansa palvelut.