Ministeri Rehulan sote-kierros käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriö 22.8.2016
Tiedote

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille keskustelutilaisuuksia sote-uudistuksesta kaikissa maakunnissa.

Ministerin sote-kierros alkaa maanantaina 22. elokuuta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tilaisuuksilla Kokkolassa ja Oulussa. Tilaisuudet ovat jatkoa ministerin keväällä tekemälle kuntakierrokselle. Lue loppuun

Sotessa seuraavalle rastille – keskeiset tavoitteet ennallaan

Sosiaali- ja terveysministeriö 29.6.2016
Tiedote 109

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset julkistettiin keskiviikkona 29.6. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula muistuttaa, että keskeiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa ovat pysyneet jo pitkään samoina. Sosiaali- ja terveydenhuoltomme kustannusten kasvu on saatava taittumaan, ja ammattilaisia pitää saada ympäri maan sinne, jossa heitä tarvitaan. Palvelujen saatavuuden ja terveyden eriarvoistumisen kehitys pitää katkaista. Lue loppuun

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaketit valtakunnallisiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.6.2016 10.00
Tiedote 97/2016

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula haluaa 21 kokeilukäytössä ollutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupakettia valtakunnalliseen käyttöön. Rehulan mukaan yhteensä noin 2000 mittarista koostuvat palvelupaketit auttavat merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnissa ja seurannassa uudessa sote-järjestelmässä. Palvelupakettien hyödyt saadaan käyttöön luomalla Suomeen yhtenäinen tietovarasto.

– Koska palvelupakettijärjestelmän valtakunnallinen käyttöönotto osana uutta sote- ja maakuntauudistusta edellyttää mittavia suunnittelu- ja tietojärjestelmähankkeita, on päätös työn jatkamisesta tehtävä nyt, Rehula linjaa.

– Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää nyt kansallisen Palvelupaketti -raportointi- ja ohjausmallin käyttöönoton valmistelun osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Jatkotyö on luonteva osa ministeriöiden vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän työtä. Seuraavaksi on erityisen tärkeää määritellä uudet tietotarpeet sekä vaikuttavuuden ja laadun kuvaus osana palvelutuotannon resursointia ja kustannuksia, Rehula painottaa.

Palvelupakettien tavoite on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen liittyvää tiedon saatavuutta, raportointia ja vertailtavuutta. Tästä hyötyvät sekä asiakas että palvelun tuottaja.

Palvelupakettimallissa sosiaali- ja terveydenhoidon kustannukset ja asiakasmäärät esitetään yhdenmukaisesti. Palvelupaketteihin on pyritty kokoamaan muutamien asiakasryhmien palvelujen kustannukset ja asiakasmäärät riippumatta siitä, onko kyseessä perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto tai erikoissairaanhoito. Asiakasryhmiä ovat muun muassa vanhukset, lapset, nuoret, perheet, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaat.

– Palvelupaketit ovat ensisijaisesti sote-palveluja järjestävien ja tuottamisvastuussa olevien maakuntien työkalu. Sitä voidaan käyttää seurantaan ja tulosohjaukseen. Siten maakunta voi helposti seurata sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia, käyttöä, laatua ja vaikuttavuutta sekä uudistumiskykyä, koska näitä koskevat tiedot ovat raportoitavissa, Rehula huomauttaa.

Sitran johdolla tehty valmistelutyö ja vuonna 2015 aloitettujen palvelupakettikokeilujen arviointi julkistettiin 17. kesäkuuta. Pilottikuntia oli keväällä 2016 yhteensä 51, ja näissä kunnissa asukkaita oli yhteensä noin 900 000. Useampi kokeiluihin osallistunut kunta on ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa palvelupakettien kehittämistä.

Osa palvelupaketteihin ehdotettavista mittareista julkaistaan vasta myöhemmin tänä vuonna.

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus vaatii ohjausta ja yhteistyötä

Sosiaali- ja terveysministeriö 1.6.2016
Tiedote 81/2016

Sote-uudistuksen yhtenä kivijalkana on tiedon integraatio. Jotta tieto voi rakentua asiakkaan ympärille ja palveluketjut rakentua sujuviksi, erityisesti Kanta-palveluiden sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien on oltava yhteentoimivia, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula painotti 1.6.2016 järjestetyssä sairaanhoitopiirien ja suurten kuntien johtajatapaamisessa.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojärjestelmien yhteisten rajapintojen varmistamisessa tarvitaan kansallista ohjausta ja standardointi- ja tukitoiminnan riittävää resursointia. Olennaista on, että digitalisaation ja tietojärjestelmien ohjaaminen sekä toiminnan kehittäminen ovat samoissa käsissä ja niitä tarkastellaan yhdessä. Avoimien rajapintojen integraation varmistamisessa tarvitaan todennäköisesti myös yhteistä kansallista toimijaa, ministeri Rehula sanoi. Lue loppuun

Valinnanvapaus on mahdollisuus parempaan

TIEDOTE 31.5.2016

Sote-uudistuksesta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula vastaanotti tiistaina valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa selvittäneen ryhmän raportin.

Ministeri kiitti selvitysryhmää hyvästä työstä, mutta totesi, että valinnanvapauden toteuttamiseen sisältyy vielä runsaasti avoimia kysymyksiä sekä tarkennuksia vaativia kohtia, jotka tulee ratkaista jatkovalmistelun aikana.

– Jatkotyössä tulee esimerkiksi selvittää, miten asiakkaiden mahdollisuus tehdä valintoja käytännössä toteutetaan, ja miten erikoispalveluihin pääsyä hallinnoiva portinvartijamenettely saadaan toimimaan. Menettelyn tulee olla asiakkaiden oikeuksia kunnioittava sekä sellainen, että sen ympärille ei rakennu turhaa byrokratiaa, ministeri Rehula sanoi. Lue loppuun

WHO:n yleiskokous käsittelee terveyttä ja kestävää kehitystä

Sosiaali- ja terveysministeriö 23.5.2016
Tiedote 72/2016

Maailman terveysjärjestö WHO:n 69. yleiskokous järjestetään Genevessä 23.- 28. toukokuuta. Suomea kokouksessa edustaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Kokouksen yleiskeskustelun teema on ”Kestävä kehitys ja Agenda 2030″. Kestävän kehityksen yksi keskeinen tavoite on että kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa saisivat tarvitsemansa terveyspalvelut ilman, että niiden käytöstä aiheutuu käyttäjälle taloudellinen riski. Lue loppuun

Harjoitus tekee mestarin – myös terveydenhuollossa

Kolumni Mediuutiset 20.5.2016
Olisivatkohan Lionel Messi tai Cristiano Ronaldo yhtä hyviä pelaajia, jos he harjoittelisivat alle 80 kertaa vuodessa? Jos FC Barcelona pääsisi nurmelle porukalla harvemmin kuin kerran viikossa, olisiko jälki sitä mitä nyt?

Harjoitus tekee mestarin, sanotaan. Tällä hetkellä vaikkapa syöpäleikkauksia tehdään varsin monessa erikokoisessa sairaalassa ympäri maata. Pienimmissä yksiköissä esimerkiksi rintasyöpiä leikataan yllä olevat esimerkkiluvut eli alle 80 tai jopa alle 50 kertaa vuodessa. Verrokkina: HYKS:issä vastaava luku vuodelta 2014 oli 1318. Lue loppuun

Työtä tasa-arvon eteen

Kolumni Etelä-Suomen Sanomat 14.5.2016

Suomalaista yhteiskuntaa on jo vuosikymmeniä kehitetty tietoisesti tasa-arvoiseen suuntaan. Monesta alun perin tasa-arvotavoitteena esitetystä aloitteesta on kehittynyt hyvinvointiyhteiskunnan saumaton osa, esimerkkeinä päivähoito ja isyysvapaa.

Samanaikaisesti kun olemme joillakin tasa-arvon tilaa kuvaavilla mittareilla EU-vertailun kärkeä, meillä on kotimaassa myös haasteita tällä saralla. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan on koottu tärkeimmät hallituskauden tavoitteet ja toimet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi. Sen toteuttamisesta ovat kaikki ministeriöt vastuussa. Lue loppuun

Puhe valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa

Kunnioitetut äidit,

Arvoisa tasavallan presidentti,

Rouva Jenni Haukio

Hyvät juhlavieraat!

Högt aktade mödrar,

Ärade Republikens President,

Fru Jenni Haukio,

Bästa hedersgäster

 

Ne nousevat lapsuusmuistot nuo, ne aukee maailmat armaat, näen silmät mä äitini lempeän taas ja taattoni hapset harmaat.  

Elä murehdi turhia, äitini mun, me tullaan, tullaanhan kyllä, me tulemme poskin niin lämpimin, meill’ onhan villaista yllä

Eino Leino

Älä murehti turhia – äitini mun. Onko koskaan runoilijan toive ollut samanaikaisesti yhtä mahdoton, mutta myös yhtä välttämätön: Älä huolehdi turhia – äiti? Lue loppuun