Riksarotinat palvelutalo Huilissa, Hollolassa

Hyvä juhlaväki,

Minulla on ilo saada olla nimeämässä ja vihkimässä iäkkäiden virkistyskäyttöön lahjoitusvaroin hankittuja senioririksapyöriä. Ulkoiluhan on meille suomalaisille lähes perusoikeus. Suomalaiset ikäihmiset ovat monipuolisia liikkujia. He kävelevät paljon, käyvät uimassa, tanssivat seniori-tansseja näin vain muutama aktiviteetin mainitakseni.

Eläkkeelle siirtyvät ikäihmiset ovat terveempiä ja toimintakykyisempiä kuin aikaisemmin, mutta jossain vaiheessa tulee aika, jolloin ei enää itse jaksa liikkua ulkona. Myös niissä tilanteissa meillä pitää olla mahdollisuuksia ulkoiluun.Ulkoilu on meille luonnollinen osa elämää. Kaipaamme raitista ulkoilmaa. Täytyy päästä ulos näkemään pihoja, puutarhoja ja puistoja erilaisilla ilmoilla ja eri vuodenaikoina. Lue loppuun

Hartolan tehostetun palveluasumisen kokonaisuuden valmistumisjuhla

Hyvä juhlaväki,

Minulla on ilo tuoda sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys Kotisalon tehostetun palveluasumisen yksikön vihkiäisiin. Kuten tiedätte, tarvitaan iäkkäiden palveluissa tulevaisuudessa enenevässä määrin palveluiden suuntaamista laitoshoidosta kohti erilaisia avopalveluita, joista asumispalvelut ovat yksi kasvava palvelumuoto. Teidän hankkeenne on askel oikeaan suuntaan palvelurakenteen muuttamisessa ja on aina ilahduttavaa saada olla mukana ottamassa käyttöön tulevaisuuden tarpeita palvelevia toimintoja.

Keväällä 2013 ennen vanhuspalvelulain voimaan tuloa tehtiin laajat kyselyt kuntiin, kuntayhtymiin sekä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin. Kyselyiden tulosten perusteella selvisi, että kunnissa oli jo tuolloin aloitettu toimintoja, jotka ovat vanhuspalvelulain hengen mukaisia. Vastaava kysely tehtiin vuoden 2014 syksyllä ja edelliseen kyselyyn nähden toiminnoissa oli edelleen tapahtunut myönteistä kehitystä. Suunnitelma iäkkään väestön hyvinvoinnin tukemiseksi löytyi jo neljältä viidesosalta. Pyrkimykset kohti asiakaskeskeisempiä ja kotihoitopainotteisempia ratkaisuja olivat myös edenneet. Samoin palveluntarjonta iäkkään henkilön yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan oli lisääntynyt. Lue loppuun

Oulaisten kaupunki 150 vuotta – juhlapuhe

Arvoisa Oulaislaisten väki!

On mieluista olla kanssanne juhlimassa kaupunkinne 150 vuoden ikää, mikä on melkoinen saavutus nykyajan kunnalle. Onneksi olkoon teille kaikille!

Vuonna 2000 Suomessa oli vielä 452 kuntaa ja tänä vuonna 313 kuntaa, joista 107 käyttää itsestään kaupunki -nimitystä. Kuntien määrä oli suurimmillaan vuosina 1942–44, jolloin Suomessa oli 602 kuntaa, nyt meillä on puolet tuosta määrästä. Vajaan 8 000 asukkaan Oulainen ei kuntien joukossa ole pienimmästä päästä.

Oulaisten väestönkehitys on ollut aaltomaista. Kaupungiksi vaihtumisen jälkeen väestömäärä lisääntyi Oulaisissa aina 1990-luvun puoliväliin asti ja on sen jälkeen laskenut. Väestömäärän lasku johtuu syntyneiden määrän vähentymisestä. Oulainen on tilastojen valossa vireä ja hyvin pärjäävä kunta. Täällä näkyy pohjalainen meininki. Lue loppuun

Todellinen sote-muutos tehdään alueilla

Suomenmaa Kolumni vko 35

Hallitus on asettanut kovan tavoitteen sekä lopettaa maan velkaantuminen kohtuullisessa ajassa että uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltomme rakenteet ja sisällöt. Olemme nyt yhtä askelta lähempänä näitä tavoitteita: tällä viikolla lähti kymmenen viikon lausuntokierrokselle sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitysluonnos. Uudistukselle on onnistuessaan laskettu kokonaisuudessaan kolmen miljardin euron kustannusvajetta korjaava vaikutus ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Kyse ei ole leikkauksista nykytasoon, vaan kustannusten kasvun hillitsemisestä. Lue loppuun

Lait lausunnolle – muutos tehdään alueilla

Kolumni vko 35 Mediuutiset

Tämän viikon keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät kymmenen viikon lausuntokierrokselle sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen. Yli 800-sivuisen paketin keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.1.2019 alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta maakunnille. Lisäksi säädetään maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta sekä henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä. Osana kokonaisuutta säädetään myös uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Lue loppuun

Yhtenäinen ääni kantaa kauas

Kolumni Itä-Häme päivän vieras
29.8.2016

Sosiaali- ja terveydenhuoltomme pärjää kansainvälisissä vertailuissa. Ulkomaiset kollegat kysyvät välillä, miksi te uudistatte, kun teillä on kaikki niin hyvin. Kun vähän aikaa puhutaan, hekin ymmärtävät, että ovat itse saman urakan edessä. Järjestelmämme rapautuu, ellei tiettyihin ”valuvikoihin” puututa.

Terveydenhuoltoon käytettävät menot ovat kasvaneet jo useita vuosia talouden kasvua voimakkaammin. Veronmaksajien suhteellinen osuus vähenee ja samaan aikaan palveluiden tarve kasvaa. Koulutetusta hoitohenkilökunnasta alkaa paikoin olla pula. Terveydenhuollon sisällöt kehittyvät, mutta innovaatiot ja hyvät käytännöt eivät leviä riittävän tehokkaasti, eikä tieto kulje kuten pitäisi. Lue loppuun

Juhlapuhe – Posion kunnan ja seurakunnan 90-vuotisjuhla

Juhlapuhe 28.8.2016
Arvoisat kuntalaiset, hyvät Posion kunnan ja seurakunnan edustajat!

Minulla on ilo ja kunnia tuoda valtiovallan tervehdys 90-vuotiaalle Posion kunnalle.

Yhdeksänkymmentä vuotta on ihmisikä, mutta se on kelpo ikä myös kunnalle. Yhdeksänkymmenen vuoden aikana Posio ja posiolaiset ovat ehtineet nähdä monta historian vaihetta ja yhteiskunnallista murrosta.

Olemme jälleen, juuri tässä ajassa, yhden hallinnollisen murroksen kynnyksellä. Vajaan vuoden kuluttua, 1.7.2017 Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja maakuntalaki astuvat voimaan, ja muutoshallinto käynnistyy. Tammikuussa 2018 järjestetään ensimmäiset maakuntavaalit, ja vuoden 2019 alussa uudet monialaiset maakunnat aloittavat toimintansa. Tässä yhteydessä esimerkiksi vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta siirtyy kunnilta maakunnille. Yli neljäsataa organisaatiota ja yli 200 000 henkilötyövuotta siirtyy kahdeksantoista maakunnan alaisuuteen. Lue loppuun

Ministeri Rehulan sote-kierros käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriö 22.8.2016
Tiedote

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille keskustelutilaisuuksia sote-uudistuksesta kaikissa maakunnissa.

Ministerin sote-kierros alkaa maanantaina 22. elokuuta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tilaisuuksilla Kokkolassa ja Oulussa. Tilaisuudet ovat jatkoa ministerin keväällä tekemälle kuntakierrokselle. Lue loppuun

Puhe – yleisurheilun nuorten SM-kisat

Kajaani 19.8.2016

Hyvät urheilijat, valmentajat, huoltajat ja hyvä yleisurheiluväki

Tämä kesä on ollut yhtä urheilun suurta juhlaa. Kansainvälisen urheilutarjonnan huipentumana olemme saaneet vuorokaudet läpeensä seurata Rion olympialaisissa huikeita suorituksia eri urheilumuodoissa läpi kesälajikirjon. Toivottavasti te urheilijat olette kuitenkin malttaneet osaltanne rauhoittaa seurantaa siten, että tuloskuntonne on huipussaan täällä Kajaanissa nyt alkavissa 16 – 17-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailuissa. Lue loppuun

Teknologian kehitys muuttaa terveyspalveluja

Kolumni ESS 19.8.2016

Digitalisaatio on jo tänä päivänä kiinteä osa terveydenhuoltoa. Jatkossa sähköiset, ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut lisääntyvät. Sen myötä paranevat ihmisten mahdollisuudet valita, millaisia ja mihin aikaan palveluja haluaa käyttää.

Yksinkertainen jo tätä päivää oleva esimerkki on reseptin uusimispyyntö: sen voi kuka tahansa meistä tehdä vaikka tässä ja nyt sähköisesti Omakanta-palvelussa. Lähes viisi miljoonaa suomalaista on tänä päivänä palvelun piirissä. Olethan sinäkin? Lue loppuun