Kymenlaakson sote-investointeja suunniteltava kokonaisuutena

Sosiaali- ja terveysministeriö  30.11.2016
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriössä pidettiin keskiviikkona 30. marraskuuta neuvottelu, johon perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula oli kutsunut Kymenlaakson toimijoita keskustelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta ja investointitarpeista.

Keskustelussa käytiin läpi sitä, että Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon investointihankkeet pitää kyetä mitoittamaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen ja taloudelliseen kantokykyyn. Tämä tulee tehdä sopimalla ja yhteistyössä alueen toimijoiden kesken. Investoinneissa on otettava huomioon tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve sekä toiminnan sisältöjen kehittäminen asiakasystävällisesti ja tehokkaasti. Lue loppuun

Terveitä elintapoja edistävät hyvät käytännöt juurrutetaan koko maahan

Sosiaali- ja terveysministeriö  29.11.2016
Tiedote

”Suomalaisten terveyttä edistävien elintapojen eteen on tehty työtä pitkään eri puolilla maata. On aika näyttää miten paljon puhutut hyvät käytännöt levitetään ja ennen kaikkea saadaan juurtumaan pysyviksi käytännöiksi osaksi arkea ja palveluja. Sosiaali- ja terveysministeriö on juuri jakanut usealle hyvälle hankkeelle valtionavustuksia tähän tarkoitukseen. Odotukseni konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi ovat korkealla”, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Rehula haluaa nostaa valtionavustusta saaneiden hankkeiden joukosta esiin muutamia hyviä esimerkkejä, jotka voivat näyttää tietä myös muille, pienemmille hankkeille. Lue loppuun

Lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluilta pyydettiin anteeksi

Sosiaali- ja terveysministeriö  20.11.2016
Tiedote
Lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluilta pyydettiin anteeksi
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitti 20. marraskuuta valtiollisen anteeksipyynnön lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille. Anteeksipyyntö esitettiin lapsen oikeuksien päivänä Helsingissä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomessa esitettiin valtiollinen anteeksipyyntö.

”Perhe- ja peruspalveluministerinä haluan Suomen valtion puolesta esittää kaikille lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille mitä syvimmän ja vilpittömimmän anteeksipyynnön.” Lue loppuun

Juhlavuonna kunnioitetaan veteraaneja

Suomenmaa Kolumni 28.10.2016

Ensi vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta Suomen itsenäistymisestä. Tätä juhlavuotta viettävät myös sen mahdollistaneet; 17 800 sotiemme veteraania. Sotainvalideja heistä on noin 2 000. Kunniakansalaisemme ovat saavuttaneet jo lähes yhtä korkean iän kuin isänmaamme: heidän keski-ikänsä on 93 vuotta.

Juhlavuoden merkittävin muutos veteraanien palveluihin on maksuttomien kotipalveluiden saajajoukon tuntuva laajentaminen. Painopistettä kuntoutuksen osalta ollaan viemässä kotiin vietäviin palveluihin. Tulevana vuonna tavoitteena on tavoittaa noin 5 000 kotona asuvaa, kotipalveluja tarvitsevaa veteraania. Apua toivotaan erityisesti tavallisiin arjen arkareisiin ateriapalvelujen sekä siivous- ja hoiva-avun muodossa. Lue loppuun

Suomalainen vastuullisuus kysyttyä Kiinan terveysmarkkinoilla

Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö 17.10.2016

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula luotsaa suomalaisen yritysvaltuuskunnan Team Finland -matkaa Shanghaissa 17.–21. lokakuuta. Ministerin matkaan osallistuvat yritykset edustavat suomalaista huippuosaamista terveysteknologian, terveyspalveluiden sekä jatkokoulutuksen alalla.

Kiinassa suomalainen osaaminen ja suomalaiset arvot, kuten vastuullisuus, ovat arvossaan. Kiinan viisivuotissuunnitelman painopisteenä on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys. Vastuullinen yritystoiminta tukee tätä painotusta.
Kiinan terveysmarkkinat kasvavat ennätysvauhtia väestön ikääntyessä. Muun muassa vanhuksille suunnattujen palveluiden ja laitteiden kysyntä nousee maassa nopeasti. Vanhuspalveluille on kysyntää kun Kiinassa halutaan parantaa kotona tapahtuvaa vanhustenhoitoa. Kiinassa on perinteenä että jälkipolvet huolehtivat iäkkäistä sukulaisista. Lue loppuun

Puhe tasa-arvopäivillä

THL 12.10.2017

Hyvät kuulijat,

Nämä ovat järjestyksessään toiset yhteiset valtakunnalliset Tasa-arvopäivät. Tasa-arvopäivien tarkoituksena on koota yhteen tasa-arvokentän toimijoita, vaihtaa kokemuksia käytännön tasa-arvotyöstä ja keskustella sukupuolten tasa-arvon edistämisen tavoitteista. Päivät antavat myös eväitä kehittää tasa-arvotyön toimintata-poja ja varmasti myös lisäävät jokaisen omaa osaamista. On hienoa, että tasa-arvopäivistä on tullut perinne ja oikeastaan vielä hienompaa, että osallistujia on näin paljon. On tärkeää, että eri puolilla maata tehdään tasa-arvotyötä. Tasa-arvoa ei tarvita ainoastaan pääkaupungissa, sen me kaikki ymmärrämme. Lue loppuun

Puhe Valkealan Iltatähti ry:n senioritalo Tuikkeen vihkiäisissä

Hyvä juhlaväki,

Minulla on ilo tuoda sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys senioritalo Tuikkeen vihkiäisiin. Kuten tiedätte, tarvitaan iäkkäiden palveluissa tulevaisuudessa enenevässä määrin palveluiden suuntaamista laitoshoidosta kohti erilaisia avopalveluita. Senioritalot ovat yksi palveluvalikoimassa tarvittava osa, jossa yhdistyvät itsenäinen asuminen ja palvelujen läheisyys, jolloin niitä on saatavissa tarvittaessa. Teidän hankkeenne on askel oikeaan suuntaa palvelurakenteen muuttamisessa ja on aina ilahduttavaa saada olla mukana ottamassa käyttöön tulevaisuuden tarpeita palvelevia toimintoja.

Eläkkeelle jäämisen jälkeen suomalaisella on edessään yleensä useamman kymmenen vuoden tulevaisuus. Ei siis ole yhdentekevää, millaiseksi tämä elämän viimeinen kolmannes muodostuu. Iäkkäillä ihmisillä pitää olla mahdollisuus elää omanlaistansa hyvää elämää omissa yhteisöissään. Lue loppuun

Lasten ja nuorten hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia

Kolumni perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
Itä-Häme Päivän vieras 5.10.2016

Suomalaislasten elinolosuhteet ja terveys on yhä useammalla varsin hyvällä tasolla. Toisaalta suhteellisesti köyhiksi luokiteltujen ja köyhyysriskissä olevien perheiden määrä on kasvanut viime vuosina.

Kansainvälisesti tarkasteltuna valtaosa lapsista voi hyvin ja on tyytyväisiä elämäänsä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että lasten hyvinvointi eriarvoistuu. Myös mielenterveysongelmat ja lasten- ja nuortenpsykiatrian kuormitus ovat korkealla tasolla. Lue loppuun

Juhlapuhe Seppolan paikallisyhdistyksen 95-vuotisjuhlassa Jämsässä

Jämsä 1.10.2016

Hyvät Seppolan paikallisyhdistyksen 95-vuotisjuhlan vieraat

Puolueemme Keskustan syntymästä on kulunut 110 vuotta.  Eivät Maalaisliitto-Keskustan perustajat, niin fiksuja naisia ja miehiä kuin olivatkin, arvanneet viime vuosisadan alussa, kuinka merkittävän kansanliikkeen tulivat Suomeen synnyttäneeksi. Vaikka historian yhteydessä ei pitäisi jossitella ja arvuutella, uskon vakaasti että isänmaamme Suomi ei olisi näin hyvä paikka elää, jos Keskusta olisi menneinä vuosikymmeninä puuttunut puoluekartaltamme. Lue loppuun

Riksarotinat palvelutalo Huilissa, Hollolassa

Hyvä juhlaväki,

Minulla on ilo saada olla nimeämässä ja vihkimässä iäkkäiden virkistyskäyttöön lahjoitusvaroin hankittuja senioririksapyöriä. Ulkoiluhan on meille suomalaisille lähes perusoikeus. Suomalaiset ikäihmiset ovat monipuolisia liikkujia. He kävelevät paljon, käyvät uimassa, tanssivat seniori-tansseja näin vain muutama aktiviteetin mainitakseni.

Eläkkeelle siirtyvät ikäihmiset ovat terveempiä ja toimintakykyisempiä kuin aikaisemmin, mutta jossain vaiheessa tulee aika, jolloin ei enää itse jaksa liikkua ulkona. Myös niissä tilanteissa meillä pitää olla mahdollisuuksia ulkoiluun.Ulkoilu on meille luonnollinen osa elämää. Kaipaamme raitista ulkoilmaa. Täytyy päästä ulos näkemään pihoja, puutarhoja ja puistoja erilaisilla ilmoilla ja eri vuodenaikoina. Lue loppuun