Todellinen sote-muutos tehdään alueilla

Suomenmaa Kolumni vko 35

Hallitus on asettanut kovan tavoitteen sekä lopettaa maan velkaantuminen kohtuullisessa ajassa että uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltomme rakenteet ja sisällöt. Olemme nyt yhtä askelta lähempänä näitä tavoitteita: tällä viikolla lähti kymmenen viikon lausuntokierrokselle sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitysluonnos. Uudistukselle on onnistuessaan laskettu kokonaisuudessaan kolmen miljardin euron kustannusvajetta korjaava vaikutus ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Kyse ei ole leikkauksista nykytasoon, vaan kustannusten kasvun hillitsemisestä. Lue loppuun

Lait lausunnolle – muutos tehdään alueilla

Kolumni vko 35 Mediuutiset

Tämän viikon keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät kymmenen viikon lausuntokierrokselle sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen. Yli 800-sivuisen paketin keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.1.2019 alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta maakunnille. Lisäksi säädetään maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta sekä henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä. Osana kokonaisuutta säädetään myös uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Lue loppuun

Yhtenäinen ääni kantaa kauas

Kolumni Itä-Häme päivän vieras
29.8.2016

Sosiaali- ja terveydenhuoltomme pärjää kansainvälisissä vertailuissa. Ulkomaiset kollegat kysyvät välillä, miksi te uudistatte, kun teillä on kaikki niin hyvin. Kun vähän aikaa puhutaan, hekin ymmärtävät, että ovat itse saman urakan edessä. Järjestelmämme rapautuu, ellei tiettyihin ”valuvikoihin” puututa.

Terveydenhuoltoon käytettävät menot ovat kasvaneet jo useita vuosia talouden kasvua voimakkaammin. Veronmaksajien suhteellinen osuus vähenee ja samaan aikaan palveluiden tarve kasvaa. Koulutetusta hoitohenkilökunnasta alkaa paikoin olla pula. Terveydenhuollon sisällöt kehittyvät, mutta innovaatiot ja hyvät käytännöt eivät leviä riittävän tehokkaasti, eikä tieto kulje kuten pitäisi. Lue loppuun

Juhlapuhe – Posion kunnan ja seurakunnan 90-vuotisjuhla

Juhlapuhe 28.8.2016
Arvoisat kuntalaiset, hyvät Posion kunnan ja seurakunnan edustajat!

Minulla on ilo ja kunnia tuoda valtiovallan tervehdys 90-vuotiaalle Posion kunnalle.

Yhdeksänkymmentä vuotta on ihmisikä, mutta se on kelpo ikä myös kunnalle. Yhdeksänkymmenen vuoden aikana Posio ja posiolaiset ovat ehtineet nähdä monta historian vaihetta ja yhteiskunnallista murrosta.

Olemme jälleen, juuri tässä ajassa, yhden hallinnollisen murroksen kynnyksellä. Vajaan vuoden kuluttua, 1.7.2017 Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja maakuntalaki astuvat voimaan, ja muutoshallinto käynnistyy. Tammikuussa 2018 järjestetään ensimmäiset maakuntavaalit, ja vuoden 2019 alussa uudet monialaiset maakunnat aloittavat toimintansa. Tässä yhteydessä esimerkiksi vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta siirtyy kunnilta maakunnille. Yli neljäsataa organisaatiota ja yli 200 000 henkilötyövuotta siirtyy kahdeksantoista maakunnan alaisuuteen. Lue loppuun

Ministeri Rehulan sote-kierros käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriö 22.8.2016
Tiedote

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille keskustelutilaisuuksia sote-uudistuksesta kaikissa maakunnissa.

Ministerin sote-kierros alkaa maanantaina 22. elokuuta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tilaisuuksilla Kokkolassa ja Oulussa. Tilaisuudet ovat jatkoa ministerin keväällä tekemälle kuntakierrokselle. Lue loppuun

Puhe – yleisurheilun nuorten SM-kisat

Kajaani 19.8.2016

Hyvät urheilijat, valmentajat, huoltajat ja hyvä yleisurheiluväki

Tämä kesä on ollut yhtä urheilun suurta juhlaa. Kansainvälisen urheilutarjonnan huipentumana olemme saaneet vuorokaudet läpeensä seurata Rion olympialaisissa huikeita suorituksia eri urheilumuodoissa läpi kesälajikirjon. Toivottavasti te urheilijat olette kuitenkin malttaneet osaltanne rauhoittaa seurantaa siten, että tuloskuntonne on huipussaan täällä Kajaanissa nyt alkavissa 16 – 17-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailuissa. Lue loppuun

Teknologian kehitys muuttaa terveyspalveluja

Kolumni ESS 19.8.2016

Digitalisaatio on jo tänä päivänä kiinteä osa terveydenhuoltoa. Jatkossa sähköiset, ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut lisääntyvät. Sen myötä paranevat ihmisten mahdollisuudet valita, millaisia ja mihin aikaan palveluja haluaa käyttää.

Yksinkertainen jo tätä päivää oleva esimerkki on reseptin uusimispyyntö: sen voi kuka tahansa meistä tehdä vaikka tässä ja nyt sähköisesti Omakanta-palvelussa. Lähes viisi miljoonaa suomalaista on tänä päivänä palvelun piirissä. Olethan sinäkin? Lue loppuun

Puhe – Veljeskotipäivät Kymenlaaksossa

Hamina 4.8.2016

Ajankohtaiset sote – terveiset

Hallitus julkisti kesäkuun lopussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.  Asian yhteiskunnallisen merkittävyyden ja yleisen kiinnostavuuden vuoksi lakiluonnokset haluttiin julkistaa ja saattaa julkiseen keskusteluun jo kesän alussa. Elokuussa – siis juuri nyt – lakiluonnokset kootaan hallituksen esitykseksi ja lähetetään vielä tämän kuun aikana viralliselle lausuntokierrokselle 10 viikon lausuntoajalla.

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehok-kaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Lue loppuun

Sotessa seuraavalle rastille – keskeiset tavoitteet ennallaan

Sosiaali- ja terveysministeriö 29.6.2016
Tiedote 109

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset julkistettiin keskiviikkona 29.6. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula muistuttaa, että keskeiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa ovat pysyneet jo pitkään samoina. Sosiaali- ja terveydenhuoltomme kustannusten kasvu on saatava taittumaan, ja ammattilaisia pitää saada ympäri maan sinne, jossa heitä tarvitaan. Palvelujen saatavuuden ja terveyden eriarvoistumisen kehitys pitää katkaista. Lue loppuun

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaketit valtakunnallisiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.6.2016 10.00
Tiedote 97/2016

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula haluaa 21 kokeilukäytössä ollutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupakettia valtakunnalliseen käyttöön. Rehulan mukaan yhteensä noin 2000 mittarista koostuvat palvelupaketit auttavat merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnissa ja seurannassa uudessa sote-järjestelmässä. Palvelupakettien hyödyt saadaan käyttöön luomalla Suomeen yhtenäinen tietovarasto.

– Koska palvelupakettijärjestelmän valtakunnallinen käyttöönotto osana uutta sote- ja maakuntauudistusta edellyttää mittavia suunnittelu- ja tietojärjestelmähankkeita, on päätös työn jatkamisesta tehtävä nyt, Rehula linjaa.

– Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää nyt kansallisen Palvelupaketti -raportointi- ja ohjausmallin käyttöönoton valmistelun osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Jatkotyö on luonteva osa ministeriöiden vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän työtä. Seuraavaksi on erityisen tärkeää määritellä uudet tietotarpeet sekä vaikuttavuuden ja laadun kuvaus osana palvelutuotannon resursointia ja kustannuksia, Rehula painottaa.

Palvelupakettien tavoite on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen liittyvää tiedon saatavuutta, raportointia ja vertailtavuutta. Tästä hyötyvät sekä asiakas että palvelun tuottaja.

Palvelupakettimallissa sosiaali- ja terveydenhoidon kustannukset ja asiakasmäärät esitetään yhdenmukaisesti. Palvelupaketteihin on pyritty kokoamaan muutamien asiakasryhmien palvelujen kustannukset ja asiakasmäärät riippumatta siitä, onko kyseessä perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto tai erikoissairaanhoito. Asiakasryhmiä ovat muun muassa vanhukset, lapset, nuoret, perheet, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaat.

– Palvelupaketit ovat ensisijaisesti sote-palveluja järjestävien ja tuottamisvastuussa olevien maakuntien työkalu. Sitä voidaan käyttää seurantaan ja tulosohjaukseen. Siten maakunta voi helposti seurata sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia, käyttöä, laatua ja vaikuttavuutta sekä uudistumiskykyä, koska näitä koskevat tiedot ovat raportoitavissa, Rehula huomauttaa.

Sitran johdolla tehty valmistelutyö ja vuonna 2015 aloitettujen palvelupakettikokeilujen arviointi julkistettiin 17. kesäkuuta. Pilottikuntia oli keväällä 2016 yhteensä 51, ja näissä kunnissa asukkaita oli yhteensä noin 900 000. Useampi kokeiluihin osallistunut kunta on ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa palvelupakettien kehittämistä.

Osa palvelupaketteihin ehdotettavista mittareista julkaistaan vasta myöhemmin tänä vuonna.