Suomalainen vastuullisuus kysyttyä Kiinan terveysmarkkinoilla

Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö 17.10.2016

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula luotsaa suomalaisen yritysvaltuuskunnan Team Finland -matkaa Shanghaissa 17.–21. lokakuuta. Ministerin matkaan osallistuvat yritykset edustavat suomalaista huippuosaamista terveysteknologian, terveyspalveluiden sekä jatkokoulutuksen alalla.

Kiinassa suomalainen osaaminen ja suomalaiset arvot, kuten vastuullisuus, ovat arvossaan. Kiinan viisivuotissuunnitelman painopisteenä on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys. Vastuullinen yritystoiminta tukee tätä painotusta.
Kiinan terveysmarkkinat kasvavat ennätysvauhtia väestön ikääntyessä. Muun muassa vanhuksille suunnattujen palveluiden ja laitteiden kysyntä nousee maassa nopeasti. Vanhuspalveluille on kysyntää kun Kiinassa halutaan parantaa kotona tapahtuvaa vanhustenhoitoa. Kiinassa on perinteenä että jälkipolvet huolehtivat iäkkäistä sukulaisista. Lue loppuun

Puhe tasa-arvopäivillä

THL 12.10.2017

Hyvät kuulijat,

Nämä ovat järjestyksessään toiset yhteiset valtakunnalliset Tasa-arvopäivät. Tasa-arvopäivien tarkoituksena on koota yhteen tasa-arvokentän toimijoita, vaihtaa kokemuksia käytännön tasa-arvotyöstä ja keskustella sukupuolten tasa-arvon edistämisen tavoitteista. Päivät antavat myös eväitä kehittää tasa-arvotyön toimintata-poja ja varmasti myös lisäävät jokaisen omaa osaamista. On hienoa, että tasa-arvopäivistä on tullut perinne ja oikeastaan vielä hienompaa, että osallistujia on näin paljon. On tärkeää, että eri puolilla maata tehdään tasa-arvotyötä. Tasa-arvoa ei tarvita ainoastaan pääkaupungissa, sen me kaikki ymmärrämme. Lue loppuun

Puhe Valkealan Iltatähti ry:n senioritalo Tuikkeen vihkiäisissä

Hyvä juhlaväki,

Minulla on ilo tuoda sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys senioritalo Tuikkeen vihkiäisiin. Kuten tiedätte, tarvitaan iäkkäiden palveluissa tulevaisuudessa enenevässä määrin palveluiden suuntaamista laitoshoidosta kohti erilaisia avopalveluita. Senioritalot ovat yksi palveluvalikoimassa tarvittava osa, jossa yhdistyvät itsenäinen asuminen ja palvelujen läheisyys, jolloin niitä on saatavissa tarvittaessa. Teidän hankkeenne on askel oikeaan suuntaa palvelurakenteen muuttamisessa ja on aina ilahduttavaa saada olla mukana ottamassa käyttöön tulevaisuuden tarpeita palvelevia toimintoja.

Eläkkeelle jäämisen jälkeen suomalaisella on edessään yleensä useamman kymmenen vuoden tulevaisuus. Ei siis ole yhdentekevää, millaiseksi tämä elämän viimeinen kolmannes muodostuu. Iäkkäillä ihmisillä pitää olla mahdollisuus elää omanlaistansa hyvää elämää omissa yhteisöissään. Lue loppuun

Lasten ja nuorten hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia

Kolumni perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
Itä-Häme Päivän vieras 5.10.2016

Suomalaislasten elinolosuhteet ja terveys on yhä useammalla varsin hyvällä tasolla. Toisaalta suhteellisesti köyhiksi luokiteltujen ja köyhyysriskissä olevien perheiden määrä on kasvanut viime vuosina.

Kansainvälisesti tarkasteltuna valtaosa lapsista voi hyvin ja on tyytyväisiä elämäänsä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että lasten hyvinvointi eriarvoistuu. Myös mielenterveysongelmat ja lasten- ja nuortenpsykiatrian kuormitus ovat korkealla tasolla. Lue loppuun

Juhlapuhe Seppolan paikallisyhdistyksen 95-vuotisjuhlassa Jämsässä

Jämsä 1.10.2016

Hyvät Seppolan paikallisyhdistyksen 95-vuotisjuhlan vieraat

Puolueemme Keskustan syntymästä on kulunut 110 vuotta.  Eivät Maalaisliitto-Keskustan perustajat, niin fiksuja naisia ja miehiä kuin olivatkin, arvanneet viime vuosisadan alussa, kuinka merkittävän kansanliikkeen tulivat Suomeen synnyttäneeksi. Vaikka historian yhteydessä ei pitäisi jossitella ja arvuutella, uskon vakaasti että isänmaamme Suomi ei olisi näin hyvä paikka elää, jos Keskusta olisi menneinä vuosikymmeninä puuttunut puoluekartaltamme. Lue loppuun

Riksarotinat palvelutalo Huilissa, Hollolassa

Hyvä juhlaväki,

Minulla on ilo saada olla nimeämässä ja vihkimässä iäkkäiden virkistyskäyttöön lahjoitusvaroin hankittuja senioririksapyöriä. Ulkoiluhan on meille suomalaisille lähes perusoikeus. Suomalaiset ikäihmiset ovat monipuolisia liikkujia. He kävelevät paljon, käyvät uimassa, tanssivat seniori-tansseja näin vain muutama aktiviteetin mainitakseni.

Eläkkeelle siirtyvät ikäihmiset ovat terveempiä ja toimintakykyisempiä kuin aikaisemmin, mutta jossain vaiheessa tulee aika, jolloin ei enää itse jaksa liikkua ulkona. Myös niissä tilanteissa meillä pitää olla mahdollisuuksia ulkoiluun.Ulkoilu on meille luonnollinen osa elämää. Kaipaamme raitista ulkoilmaa. Täytyy päästä ulos näkemään pihoja, puutarhoja ja puistoja erilaisilla ilmoilla ja eri vuodenaikoina. Lue loppuun

Hartolan tehostetun palveluasumisen kokonaisuuden valmistumisjuhla

Hyvä juhlaväki,

Minulla on ilo tuoda sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys Kotisalon tehostetun palveluasumisen yksikön vihkiäisiin. Kuten tiedätte, tarvitaan iäkkäiden palveluissa tulevaisuudessa enenevässä määrin palveluiden suuntaamista laitoshoidosta kohti erilaisia avopalveluita, joista asumispalvelut ovat yksi kasvava palvelumuoto. Teidän hankkeenne on askel oikeaan suuntaan palvelurakenteen muuttamisessa ja on aina ilahduttavaa saada olla mukana ottamassa käyttöön tulevaisuuden tarpeita palvelevia toimintoja.

Keväällä 2013 ennen vanhuspalvelulain voimaan tuloa tehtiin laajat kyselyt kuntiin, kuntayhtymiin sekä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin. Kyselyiden tulosten perusteella selvisi, että kunnissa oli jo tuolloin aloitettu toimintoja, jotka ovat vanhuspalvelulain hengen mukaisia. Vastaava kysely tehtiin vuoden 2014 syksyllä ja edelliseen kyselyyn nähden toiminnoissa oli edelleen tapahtunut myönteistä kehitystä. Suunnitelma iäkkään väestön hyvinvoinnin tukemiseksi löytyi jo neljältä viidesosalta. Pyrkimykset kohti asiakaskeskeisempiä ja kotihoitopainotteisempia ratkaisuja olivat myös edenneet. Samoin palveluntarjonta iäkkään henkilön yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan oli lisääntynyt. Lue loppuun

Oulaisten kaupunki 150 vuotta – juhlapuhe

Arvoisa Oulaislaisten väki!

On mieluista olla kanssanne juhlimassa kaupunkinne 150 vuoden ikää, mikä on melkoinen saavutus nykyajan kunnalle. Onneksi olkoon teille kaikille!

Vuonna 2000 Suomessa oli vielä 452 kuntaa ja tänä vuonna 313 kuntaa, joista 107 käyttää itsestään kaupunki -nimitystä. Kuntien määrä oli suurimmillaan vuosina 1942–44, jolloin Suomessa oli 602 kuntaa, nyt meillä on puolet tuosta määrästä. Vajaan 8 000 asukkaan Oulainen ei kuntien joukossa ole pienimmästä päästä.

Oulaisten väestönkehitys on ollut aaltomaista. Kaupungiksi vaihtumisen jälkeen väestömäärä lisääntyi Oulaisissa aina 1990-luvun puoliväliin asti ja on sen jälkeen laskenut. Väestömäärän lasku johtuu syntyneiden määrän vähentymisestä. Oulainen on tilastojen valossa vireä ja hyvin pärjäävä kunta. Täällä näkyy pohjalainen meininki. Lue loppuun

Todellinen sote-muutos tehdään alueilla

Suomenmaa Kolumni vko 35

Hallitus on asettanut kovan tavoitteen sekä lopettaa maan velkaantuminen kohtuullisessa ajassa että uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltomme rakenteet ja sisällöt. Olemme nyt yhtä askelta lähempänä näitä tavoitteita: tällä viikolla lähti kymmenen viikon lausuntokierrokselle sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitysluonnos. Uudistukselle on onnistuessaan laskettu kokonaisuudessaan kolmen miljardin euron kustannusvajetta korjaava vaikutus ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Kyse ei ole leikkauksista nykytasoon, vaan kustannusten kasvun hillitsemisestä. Lue loppuun

Lait lausunnolle – muutos tehdään alueilla

Kolumni vko 35 Mediuutiset

Tämän viikon keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät kymmenen viikon lausuntokierrokselle sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen. Yli 800-sivuisen paketin keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.1.2019 alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta maakunnille. Lisäksi säädetään maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta sekä henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä. Osana kokonaisuutta säädetään myös uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Lue loppuun